Cà Mau: Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại khách sạn 5 sao Mường Thanh

chứng chỉ quy hoạch. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm, nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển ngay sang Cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết luận thanh tra ngày 10/3, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và cơ quan chức năng có nhiều vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng công trình xây dựng.

Từ đó, cơ quan thanh tra đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra, rà soát lại việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau… để có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

unnamed-1

Cũng tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ còn khẳng định việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Cà Mau và các đơn vị hành chính cấp huyện chưa kịp thời, chậm so với quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ, kỳ cuối của tỉnh chưa sát thực tế, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp. Một số nội dung chưa phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu còn thấp, nhiều công trình và dự án phải chuyển tiếp sang kỳ sau hoặc loại khỏi quy hoạch.

Kết quả triển khai các công trình, dự án đạt tỷ lệ rất thấp, nhiều công trình, dự án không phù hợp với tình hình thực tế phải loại bỏ, dừng đầu tư. Nhiều công trình, dự án phải điều chỉnh quy hoạch hoặc chuyển tiếp sang kỳ tiếp theo.

UBND tỉnh Cà Mau không xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và không báo cáo HĐND tỉnh Cà Mau tại kỳ họp gần nhất về việc xác định đơn giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 41 quyết định, công văn giá đất trên địa bàn giai đoạn từ 1/1/2013 – 29/6/2014, vi phạm Nghị định 123/2007 của Chính phủ.

Công tác quản lý đất công của một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm, chiếm dụng, cho thuê đất trái quy định của pháp luật; chậm ký hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp phải chuyển sang thuê đất theo Luật Đất đai.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm; xác định biện pháp, tổ chức khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót.

“Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân, nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển ngay sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý theo quy định”, kết luận Thanh tra nêu rõ.

Trước đó, cũng liên quan đến Mường Thanh, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin đến Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định, liên quan đến việc cho thuê quyền sử dụng đất ở dự án khách sạn 5 sao Mường Thanh tại một số tỉnh như Đắk Lắk, Hà Nam,…