TIAN RUIXIANG Holdings Ltd. Thông báo việc sáp nhập cổ phiếu theo tỷ lệ 1-5

(SeaPRwire) –   BẮC KINH, ngày 08 tháng 05 năm 2024 — Công ty TNHH TIAN RUIXIANG Holdings Ltd (Nasdaq: TIRX) (Công ty”), một công ty môi giới bảo hiểm tại Trung Quốc hoạt động thông qua thực thể có lợi ích biến đổi của mình tại Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng Công ty đã tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường vào thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024, tại đó cổ đông đã thông qua đề xuất về việc kết hợp cổ phiếu theo tỷ lệ 1/5 (việc kết hợp cổ phiếu). Không có cổ phiếu phân phối lẻ nào sẽ được phát hành liên quan đến việc kết hợp cổ phiếu, và tất cả các cổ phiếu phân phối lẻ (sau khi kết hợp tất cả các cổ phiếu phân phối lẻ mà người nào sẽ nhận được) phát sinh từ việc kết hợp cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành số nguyên cổ phiếu.

Khi giao dịch mở cửa vào ngày 14 tháng 05 năm 2024, cổ phiếu loại A thường của Công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên cơ sở sau khi kết hợp cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq dưới mã “TIRX”, với mã số CUSIP mới là G8884K128. Việc kết hợp cổ phiếu được thực hiện chủ yếu để lấy lại tuân thủ Quy tắc thị trường 5550 (a) (2) của Nasdaq liên quan đến giá trị tối thiểu mỗi cổ phiếu của cổ phiếu loại A thường của Công ty.

Về Công ty TNHH TIAN RUIXIANG Holdings Ltd
Công ty TNHH TIAN RUIXIANG Holdings Ltd, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là một công ty môi giới bảo hiểm hoạt động tại Trung Quốc thông qua thực thể có lợi ích biến đổi của nó tại Trung Quốc. Nó phân phối một loạt các sản phẩm bảo hiểm, được phân loại thành hai nhóm chính: (1) bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, chẳng hạn như bảo hiểm ô tô, bảo hiểm tài sản thương mại, bảo hiểm trách nhiệm; và (2) bảo hiểm khác, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

Tuyên bố dự báo tương lai
Một số tuyên bố trong thông cáo này là dự báo tương lai. Những dự báo tương lai này liên quan đến các rủi ro và bất định đã biết và chưa biết cũng như dựa trên những dự kiến và xu hướng tài chính hiện tại mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính. Nhà đầu tư có thể nhận diện những tuyên bố dự báo tương lai này qua các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “ước tính”, “định”, “tin”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có khả năng” hoặc các biểu thức tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố dự báo tương lai để phản ánh sự kiện hoặc tình huống sau này, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các dự kiến được biểu lộ trong những tuyên bố dự báo tương lai này là hợp lý, song Công ty không thể đảm bảo rằng chúng sẽ đúng, và Công ty cảnh báo nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt trọng yếu so với những dự kiến được đưa ra và khuyến khích nhà đầu tư xem xét các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả tương lai của Công ty trong đăng ký của Công ty và trong các tài liệu khác của Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ.

Đối với các câu hỏi của nhà đầu tư và truyền thông, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH TIAN RUIXIANG Holdings Ltd
Phòng Quan hệ Đầu tư
Email:

Công ty Tư vấn Quan hệ Đầu tư WFS Inc.
Connie Kang, Đối tác
Email:
Điện thoại: +86 1381 185 7742 (Trung Quốc)

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.