MỌI THỨ ĐỀU TƯƠI SÁNG

Trong bối cảnh hậu đại dịch tại Trung Quốc và việc liên tục tối ưu điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, người tiêu dùng Trung Quốc có sức tiêu thụ tiềm năng khổng lồ, không chỉ nền kinh tế nội địa dần hồi phục mà còn mang đến những kết quả tốt cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.