Kết quả quý 3 năm 2023 của The Adecco Group

THÔNG BÁO KHẨN CẤP theo Điều 53 Quy tắc niêm yết của SIX Swiss Exchange

ZURICH, Ngày 2 tháng 11 năm 2023 — KẾT QUẢ QUÝ 3 NĂM 2023

 

Tăng trưởng thị phần mạnh mẽ, hiệu quả tài chính cải thiện

  • Doanh thu tăng 3% theo cơ sở tổng doanh thu hàng ngày so với cùng kỳ năm ngoái; Adecco tăng 4%, dẫn đầu bởi khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Nam Âu và EEMENA và Mỹ Latinh; Akkodis tư vấn tăng 8%, và LHH Career Transition tăng 84%
  • Tiếp tục tăng trưởng thị phần mạnh mẽ; tăng trưởng doanh thu tương đối của Adecco tăng 930 điểm cơ bản
  • Biên lợi nhuận gộp khỏe mạnh 20,8%, giảm 10 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái theo cơ sở tổng doanh thu hàng ngày, phản ánh việc áp giá vững chắc và cơ cấu kinh doanh hiện tại
  • Biên lợi nhuận trước thuế 4,0% không tính các khoản một lần, tăng 40 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái
  • Năng suất nhóm tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn ở tất cả các đơn vị kinh doanh; Số lượng nhân viên giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái
  • Chi phí bán hàng và quản lý 17,0% doanh thu không tính các khoản một lần, cải thiện 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái; Giảm 24 triệu euro chi phí bán hàng và quản lý so với cùng kỳ năm ngoái
  • Nâng mức tiết kiệm chi phí bán hàng và quản lý cuối năm 2023 lên 90 triệu euro (từ 60 triệu euro trong kết quả quý 2)
  • Lợi nhuận hoạt động 184 triệu euro, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái
  • Lợi nhuận cơ bản mỗi cổ phiếu 0,62 euro; Lợi nhuận sau điều chỉnh mỗi cổ phiếu 0,85 euro

 

Denis Machuel, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Adecco, bình luận:

“Trong môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn, Tập đoàn đạt được tăng trưởng tốt và hiệu suất tăng trưởng doanh thu tương đối mạnh hơn, với biên lợi nhuận trước thuế được cải thiện. Adecco đã giành được thị phần ở mọi khu vực, với việc mở rộng biên lợi nhuận thông qua việc áp dụng giá cả kỷ luật, tăng năng suất và kiểm soát chi phí tốt. Adecco Bắc Mỹ cho thấy dấu hiệu tích cực hơn trong quá trình cải thiện và đạt được lợi nhuận. Akkodis tiếp tục mở rộng hoạt động tư vấn của mình, đồng thời quản lý tốt sự sụt giảm đáng kể trên thị trường tuyển dụng công nghệ thông tin. Điều này, kết hợp với việc tăng năng suất và thực hiện các khoản tiết kiệm từ việc hợp nhất, dẫn đến việc cải thiện hiệu quả hoạt động. LHH đạt biên lợi nhuận cao, với tăng trưởng rất tốt cả ở lĩnh vực Chuyển đổi sự nghiệp và Ezra.”

“Chúng tôi đang liên tục cải thiện hoạt động kinh doanh khi thực hiện một cách có hệ thống kế hoạch Simplify-Execute-Grow. Cùng với ban lãnh đạo, tôi mong muốn chia sẻ thêm về kế hoạch của chúng tôi nhằm tăng cường hiệu suất hoạt động của Tập đoàn Adecco tại Hội nghị Thị trường Vốn sắp tới.”

 

Toàn văn thông cáo báo chí
Thông tin webcast | Nhà đầu tư & Phân tích

Liên hệ: Quan hệ nhà đầu tư, +41 (0)44 878 88 88