H World Group Limited Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 1 năm 2024 chưa kiểm toán

 • Tổng cộng 9.817 khách sạn hoặc 955.657 phòng khách sạn đang hoạt động tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.
 • Doanh thu khách sạn1 tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,7 tỷ Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024. Loại trừ Steigenberger Hotels GmbH và các công ty con của nó (“DH”, hoặc “Legacy-DH”), doanh thu khách sạn tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2024. Doanh thu từ phân khúc Legacy-DH tăng 15,5% trong quý 1 năm 2024.
 • Doanh thu tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,3 tỷ Nhân dân tệ (731 triệu USD)2 trong quý 1 năm 2024, vượt qua hướng dẫn doanh thu trước đó là tăng 12% đến 16% so với quý 1 năm 2023. Doanh thu từ phân khúc Legacy-Huazhu trong quý 1 năm 2024 là 4,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua hướng dẫn doanh thu trước đó là tăng 11% đến 15%. Doanh thu từ phân khúc Legacy-DH trong quý 1 năm 2024 là 1,0 tỷ Nhân dân tệ, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
 • Lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited là 659 triệu Nhân dân tệ (91 triệu USD) trong quý 1 năm 2024, so với 990 triệu Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 743 triệu Nhân dân tệ trong quý trước. Lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-Huazhu là 833 triệu Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, so với 1,2 tỷ Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 827 triệu Nhân dân tệ trong quý trước. Lỗ ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-DH là 174 triệu Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, so với 165 triệu Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 84 triệu Nhân dân tệ trong quý trước.
 • EBITDA (không theo GAAP) trong quý 1 năm 2024 là 1,3 tỷ Nhân dân tệ (181 triệu USD), so với 1,6 tỷ Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 1,4 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước.
 • EBITDA điều chỉnh (không theo GAAP), loại trừ chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu, lợi nhuận (lỗ) từ thay đổi giá trị hợp lý của chứng khoán vốn, lợi nhuận (lỗ) tỷ giá hối đoái thuần và lợi nhuận (lỗ) từ thanh lý đầu tư khỏi EBITDA (không theo GAAP), là 1,4 tỷ Nhân dân tệ (197 triệu USD) trong quý 1 năm 2024, so với 1,0 tỷ Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 1,1 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước.
 • EBITDA điều chỉnh là chỉ số phân khúc của chúng tôi. EBITDA điều chỉnh từ phân khúc Legacy-Huazhu là 1,5 tỷ Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, so với 1,1 tỷ Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 1,1 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước. EBITDA điều chỉnh từ phân khúc Legacy-DH là lỗ 66 triệu Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, so với lỗ 98 triệu Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và lỗ 6 triệu Nhân dân tệ trong quý trước.
 • Đối với quý 2 năm 2024, H World dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu nằm trong khoảng 7%-11% so với quý 2 năm 2023 hoặc nằm trong khoảng 7%-11% nếu loại trừ DH.

(SeaPRwire) –   SINGAPORE và THƯỢNG HẢI, Trung Quốc, ngày 17 tháng 5 năm 2024 – H World Group Limited (NASDAQ: HTHT và HKEX: 1179) (“H World“, “Công ty“, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi“), một nhân tố then chốt trong ngành khách sạn toàn cầu, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 1 chưa kiểm toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, mạng lưới khách sạn toàn cầu của H World đang hoạt động gồm 9.817 khách sạn và 955.657 phòng, bao gồm 9.684 khách sạn từ Legacy-Huazhu và 133 khách sạn từ DH. Trong quý 1 năm 2024, hoạt động kinh doanh Legacy-Huazhu đã khai trương 569 khách sạn, bao gồm 2 khách sạn thuê và sở hữu, và 567 khách sạn quản lý và cho thuê, và đóng cửa tổng cộng 148 khách sạn, bao gồm 11 khách sạn thuê và sở hữu, và 137 khách sạn quản lý và cho thuê. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, H World có tổng cộng 3.172 khách sạn chưa khai trương trong danh mục dự án, bao gồm 3.138 khách sạn từ hoạt động kinh doanh Legacy-Huazhu và 34 khách sạn từ hoạt động kinh doanh Legacy-DH.

Legacy-Huazhu Những điểm nổi bật về hoạt động trong quý 1 năm 2024

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Legacy-Huazhu có 9.684 khách sạn đang hoạt động, bao gồm 598 khách sạn thuê và sở hữu, và 9.086 khách sạn quản lý và cho thuê. Ngoài ra, tính đến ngày cùng kỳ, Legacy-Huazhu có 928.509 phòng khách sạn đang hoạt động, bao gồm 85.416 phòng theo mô hình thuê và sở hữu, và 843.093 phòng theo mô hình quản lý và cho thuê. Legacy-Huazhu cũng có 3.138 khách sạn chưa khai trương trong danh mục dự án, bao gồm 10 khách sạn thuê và sở hữu, và 3.128 khách sạn quản lý và cho thuê. Bài viết dưới đây sẽ thảo luận về doanh thu phòng trung bình (RevPAR), giá phòng trung bình (ADR) và tỷ lệ lấp đầy phòng đối với khách sạn thuê và sở hữu cũng như khách sạn quản lý và cho thuê của Legacy-Huazhu trong các giai đoạn được chỉ ra.

 • ADR là 280 Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, so với 277 Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 284 Nhân dân tệ trong quý trước.
 • Tỷ lệ lấp đầy phòng cho tất cả các khách sạn Legacy-Huazhu đang hoạt động là 77,2% trong quý 1 năm 2024, so với 75,6% trong quý 1 năm 2023 và 80,5% trong quý trước.
 • RevPAR trung bình là 216 Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, so với 210 Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023 và 229 Nhân dân tệ trong quý trước.
 • Đối với tất cả các khách sạn Legacy-Huazhu đã hoạt động ít nhất 18 tháng, RevPAR của cùng khách sạn là 218 Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2024, tăng 0,9% so với 216 Nhân dân tệ trong quý 1 năm 2023, với mức giảm 0,6% về ADR cùng khách sạn và tăng 1,1 điểm phần trăm về tỷ lệ lấp đầy phòng cùng khách sạn.

Legacy-DH Những điểm nổi bật về hoạt động trong quý 1 năm 2024

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Legacy-DH có 133 khách sạn đang hoạt động, bao gồm 84 khách sạn thuê, và 49 khách sạn quản lý và cho thuê. Ngoài ra, tính đến ngày cùng kỳ, Legacy-DH có 27.148 phòng khách sạn đang hoạt động, bao gồm 16.369 phòng theo mô hình thuê, và 10.779 phòng theo mô hình quản lý và cho thuê. Legacy-DH cũng có 34 khách sạn chưa khai trương trong danh mục dự án, bao gồm 19 khách sạn thuê và 15 khách sạn quản lý và cho thuê. Bài viết dưới đây sẽ thảo luận về RevPAR, ADR và tỷ lệ lấp đầy phòng đối với khách sạn thuê cũng như khách sạn quản lý và cho thuê của Legacy-DH (trừ các khách sạn tạm ngừng hoạt động) trong các giai đoạn được chỉ ra.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

 • ADR là 104 euro trong quý 1 năm 2024, so với 104 euro trong quý 1 năm 2023 và 115 euro trong quý trước.
 • Tỷ lệ lấp đầy phòng cho tất cả các khách sạn Legacy-DH đang hoạt động là 55,8% trong quý 1 năm 2024, so với 53,5% trong quý 1