BB Energy Asia thành công đóng gói khoản vay kỹ thuật số đảm bảo đầu tiên trị giá 210 triệu USD

SINGAPORE, Ngày 6 tháng 11 năm 2023 — BB Energy Asia, một công ty con sở hữu hoàn toàn của BB Energy Group Holding Ltd (“BB Energy Group” hoặc “Tập đoàn”), vừa hoàn tất khoản vay cơ sở đảm bảo kỹ thuật số trị giá 210 triệu USD (“Khoản vay”) nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động của hoạt động kinh doanh tại châu Á.

Khoản vay 364 ngày, được bảo lãnh bởi BB Energy Group, là khoản vay cơ sở đảm bảo kỹ thuật số đầu tiên của Tập đoàn bên ngoài Mỹ, bao gồm tài trợ nhập khẩu cũng như tài trợ hàng tồn kho, khoản phải thu và vị thế phòng ngừa rủi ro theo công ty con sở hữu hoàn toàn BB Energy Asia.

Khoản vay ban đầu được mở ra ở mức 150 triệu USD, nhưng đã được quá nhiều ngân hàng tham gia và thành công kết thúc ở mức 210 triệu USD. Natixis CIB Singapore được bổ nhiệm làm đại diện tài trợ và bảo đảm khoản vay, các ngân hàng tham gia khác bao gồm: Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), MUFG Bank Ltd Singapore, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Arab Banking Corporation B.S.C Singapore và Credit Agricole Corporate and Investment Bank Singapore.

Việc hoàn tất thành công khoản vay này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với BB Energy Asia và thể hiện sự tin tưởng vững chắc vào khả năng thanh toán và triển vọng kinh doanh của BB Energy Group.

Anbu Ramasamy, Phó Tổng Giám đốc Khu vực tài chính, Châu Á Thái Bình Dương tại BB Energy Asia cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác ngân hàng hiện tại cũng như các ngân hàng tham gia mới về sự cam kết và hỗ trợ. Việc ra mắt Khoản vay cơ sở đảm bảo kỹ thuật số đầu tiên của chúng tôi thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác ngân hàng, dựa trên sức mạnh tài chính, chiến lược, quản trị và cam kết kinh doanh có trách nhiệm của chúng tôi.”

“Khoản vay được hỗ trợ bởi nền tảng giao dịch kỹ thuật số tiên tiến thông qua sự hợp tác của chúng tôi với KOMGO và SGTraDex, phản ánh cam kết của BB Energy Group về tính minh bạch và toàn vẹn hoạt động. Việc số hóa là then chốt để nâng cao quản trị và tạo niềm tin cho các định chế tài chính mở rộng tài trợ một cách an toàn và hiệu quả hơn. Đây là bước phát triển chiến lược quan trọng đối với Tập đoàn, nâng cao và đa dạng hóa cơ sở thanh khoản, thông qua tiếp cận vốn bổ sung để chúng tôi có thể nắm bắt cơ hội thị trường ngay lập tức, quản lý biến động vốn lưu động và củng cố ổn định tài chính tổng thể,” thêm Ramasamy.

L-Thanh Nguyen, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh và Hoạt động khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Natixis Corporate and Investment Banking, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi được BB Energy Asia tin tưởng giao phó việc dẫn đầu, sắp xếp, cấu trúc và thực hiện khoản vay cơ sở đảm bảo kỹ thuật số đầu tiên này cho BB Energy Group. Giao dịch này không chỉ thể hiện khả năng cung cấp giải pháp tài chính đổi mới và đo lường của Natixis CIB, mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi trong hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số, nhằm nâng cao hiệu quả và duy trì lợi thế cạnh tranh.”

“Cùng với BB Energy Asia và Natixis, chúng tôi xây dựng khuôn khổ kỹ thuật số dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và minh bạch của bên thứ ba. Việc tự động hóa quá trình biên soạn và kiểm tra dữ liệu cũng dẫn đến tính toàn vẹn cao hơn đảm bảo an ninh giao dịch tốt hơn cho tất cả các bên tham gia trong khi hiệu quả hoạt động và cơ hội tập trung vào phân tích chất lượng được thiết lập. Đây chính là giá trị cốt lõi của quá trình số hóa” nói Nicolas Djelalian, Giám đốc điều hành, Komgo Pte Ltd.

Kelvin Ling, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh và Hoạt động tại SGTraDex, chia sẻ: “Chúc mừng BB Energy Asia và Natixis về việc hoàn tất thành công khoản tài trợ cơ sở đảm bảo kỹ thuật số đầu tiên này tại khu vực. SGTraDex cung cấp cơ sở hạ tầng trao đổi dữ liệu quan trọng, đảm bảo an ninh và tương thích, cho phép tất cả các bên kết nối với hệ sinh thái lớn hơn một cách hiệu quả và an toàn hơn. Đây là bước phát triển quan trọng trong ngành cho thấy rằng việc số hóa có thể mang lại kết nối tốt hơn, tạo lòng tin và minh bạch trong thương mại. Cùng với đối tác BB Energy, Natixis và Komgo, chúng tôi kêu gọi toàn ngành đưa số hóa vào một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực thương mại và tài chính.”