Sếp cũ Sabeco làm Chủ tịch HĐQT Vinafood II

Tại phiên họp bất thường cuối tháng 2, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) bầu bổ sung ông Võ Thanh Hà vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 99,99%. Ông Hà sau đó được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 1/3.

Ông Võ Thanh Hà. Ảnh: Sabeco.

Ông Võ Thanh Hà sinh năm 1974, từng giữ nhiều chức vụ tại Bộ Công Thương. Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2018, ông là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Sau khi bị miễn nhiệm, ông Hà trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và Tổ trưởng Tổ đại diện vốn nhà nước tại Vinafood II khi sở hữu 20% vốn điều lệ, tương ứng 100 triệu cổ phần.

Ban lãnh đạo Vinafood II cho biết, nhân sự mới có nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh 5 năm tới và thống nhất trong hội đồng quản trị trước khi trình cổ đông tại phiên họp thường niên sắp tới. Trước mắt, công ty bổ sung 4 ngành nghề gồm kinh doanh bất động sản, quản lý bãi đỗ phương tiện đường bộ, đại lý kinh doanh và bán lẻ xăng dầu… để khai thác tiềm năng có sẵn.

Năm ngoái, công ty lỗ sau thuế 160 tỷ đồng và nâng lỗ luỹ kế lên gần 2.000 tỷ đồng. Nếu không có biện pháp khắc phục, công ty đối diện nguy cơ làm mất vốn của cổ đông và nhà nước. Nhiều cổ đông đề nghị ban lãnh đạo có chiến lược cụ thể, công bố muộn nhất vào cuối tháng 4, với mục tiêu giảm lỗ hoặc hoà vốn trong năm nay và bắt đầu có lãi từ năm sau.

 Phương Đông