Về dự án sân golf Thuận Thành (Bắc Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến gì về dự án sân golf quốc tế Thuận Thành?

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có công văn số 7061/BTNMT-KHTC do Thứ trưởng Trần Quý Kiên ký gửi Bộ KH&ĐT về tham gia ý kiến Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Công văn của Bộ TN&MT cho biết: Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành có trong danh mục các công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2018 với quy mô diện tích là 100 ha.

Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành có quy mô diện tích là 100 ha (Ảnh: Dân Việt).

Bộ TN&MT đề nghị UBND Bắc Ninh chỉ đạo rà soát hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án theo đúng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo các tiêu chí, điều kiện hình thành sân golf theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf; tổ chức kiểm tra, thẩm định về năng lực, điều kiện của chủ đầu tư để được thực hiện dự án theo quy định tại Điều 58 Luật đất đai, các Khoản 2, 3 và 4 Điều 14 Nghị định sỔ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Bộ TN&MT, việc triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, cụ thể: quy định về phòng, chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước (tại Khoản 3 Điều 26); về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt (Khoản 1 Điều 27); về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy (Điều 30); về xả nước thải vào nguồn nước (Khoản 2, 3 Điều 37); về phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông (Khoản 1 Điều 63) của Luật tài nguyên nước.

Trường hợp dự án có quy mô khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 6 Luật tài nguyên nước và Điều 2 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước thì phải thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu vực chịu ảnh hưởng của dự án” – ý kiến của Bộ TN&MT.

Thêm vào đó, dự án cần thuyết minh làm rõ việc đảm bảo các nguyên tắc chung về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, 6, 7 Điều 3 Luật tài nguyên nước và Khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; phù hợp với hành lang bảo vệ nguồn nước (nếu đã được thiết lập) theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Dự án đã có DTM

Nội dung công văn của Bộ TN&MT cho biết, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 2511/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 10 năm 2019.

Theo công văn số 2376/BKHĐT-KTDV, ngày 13/4/2018 của Bộ KH&ĐT có nội dung: Hồ sơ Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành cơ bản đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ nên phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định.

Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương bổ sung ĐTM của dự án để làm cơ sở thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

Được biết, đến ngày 4/10/2019, dự án trên đã có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân ký.

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án tại Quyết định nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Tại thông báo số 132 ngày 13/3/2017, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý bổ sung sân golf Thuận Thành vào quy hoạch sân golf đến năm 2020.

Theo tìm hiểu, được biết, trước đó 6 năm, ngày 23/12/2014, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý về chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven sông tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 3/6/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch sân golf tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với diện tích khoảng 270ha.

Vị trí xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh- nơi dự kiến xây dựng sân golf 27 lỗ nằm sát đê hữu sông Đuống.

Tiếp đến, ngày 3/8/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch sân golf tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với diện tích khoảng 170ha.

Ngày 3/8/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý về chủ trương cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND và Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Thăng Long nghiên cứu khảo sát khu đất xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có diện tích khoảng 170ha để lập quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Đến ngày 12/10/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tình hình sử dụng đất khu đất đề nghị bổ sung quy hoạch sân golf tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Trước kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/10/2015 tại Quyết định số 1527/QĐ-BKHĐT, Bộ KH&ĐT thành lập đoàn công tác liên ngành về quy hoạch sân golf. Ngày 23/10/2015 tại văn bản số 8080/BKHĐT-CLPT, Bộ KH&ĐT kiểm tra liên ngành bổ sung quy hoạch sân golf tại tỉnh Bắc Ninh vào hệ thống sân golf cả nước đến năm 2020.

Ngày 19/5/2016 tại văn bản số 1188/UBND-XDCB, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung sân golf xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 với diện tích khoảng 100ha.

Ngày 13/3/2017 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 132/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 1997 – 2016, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh; trong đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung sân golf tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xin ý kiến thẩm định thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành.

Với vị trí nằm hoàn toàn ngoài đê sông Đuống, dự án sân golf quốc tế Thuận Thành thời gian gần đây nhận được nhiều quan tâm của dư luận, vì nhiều người lo ngại, nếu sân golf được xây dựng tại đây sẽ đe dọa nghiêm trọng đến môi trường, khi lượng chất thải từ sân golf đổ ra sông Đuống – nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn hộ dân của tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, dự án sân golf Quốc tế Thuận Thành có quy mô 27 lỗ, hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất bãi bồi ven sông tạm trồng cây hoa mầu, mặt nước. Hiện không có đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, không thuộc đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị.

Khu vực dự án nằm ngoài bãi sông Đuống, không có hộ dân sinh sống, hiện chưa có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Khu vực dự án không có các công trình văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ sẽ do liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLand và Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ