Tây Ninh: Bốc thăm, nộp nhiều giấy tờ để mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản thông tin đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, tỉnh chỉ có 1 dự án được UBND tỉnh công nhận, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đó là dự án Chung cư NƠXH Thành phố Vàng (Golden) tại phường 2, Tp.Tây Ninh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 7 khối nhà chung cư cao 16 tầng, gồm Khu 1A (4 khối nhà) và Khu 2A (3 khối nhà), cung ứng 1.624 căn hộ.

Hiện, chủ đầu tư đang triển khai thi công hoàn thiện khu 1A (4 block), san lắp mặt bằng, ép cọc thử tĩnh khu 2A (3 block).

Ngoài ra, Sở Xây dựng Tây Ninh xác nhận 864/1.624 căn hộ tại dự án này (gồm 822 căn NƠXH và 42 căn nhà ở thương mại) đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, nhằm giúp cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nắm rõ hơn về đối tượng, điều kiện và hồ sơ đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tiếp tục thông tin các nội dung nêu trên đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan.

Việc chọn đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH phải được thực hiện trên nguyên tắc khách quan, đảm bảo công khai và công bằng. Quy trình xét duyệt, lựa chọn đối tượng phải nghiêm túc, đầy đủ.

Theo quy định, đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH là: Người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị; người lao động đang làm việc trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Về trình tự thủ tục, đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH phải có đơn đăng ký, xác nhận thực trạng nhà ở, chứng minh điều kiện cư trú và đóng bảo hiểm xã hội, chứng minh điều kiện thu nhập.

Nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH được thực hiện theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại nhà ở thì việc lựa chọn căn hộ theo hình thức thoả thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Nếu tổng số hồ sơ đăng ký nhiều hơn tổng số căn hộ dự án thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chủ đầu tư tổ chức bốc thăm và có sự giám sát của Sở Xây dựng.

Trường hợp người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật đăng ký thì được ưu tiên, không phải bốc thăm. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Số lượng căn hộ dành cho nhóm này được bố trí theo danh sách cho đến hết, những người còn lại tiếp tục tham gia bốc thăm.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.