Hội chợ Nhân lực Trung-ASEAN Khai mở Con đường Hợp tác Phát triển Đồng bộ dưới Khuôn khổ RCEP

BẮC KINH, Ngày 7 tháng 11 năm 2023Một bản tin từ CRIOnline: 

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Trung – ASEAN và Triển lãm Dịch vụ Nguồn Nhân lực Trung – ASEAN (triển lãm) đã được tổ chức tại Nam Ninh, thủ phủ của vùng tự trị dân tộc Choang Nam Trung Quốc, từ ngày 3 đến 4 tháng 11. Hơn 800 công ty và tổ chức từ hơn 10 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Lào và Singapore, tham gia sự kiện.

Lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Trung - ASEAN và Triển lãm Dịch vụ Nguồn Nhân lực Trung - ASEAN
Lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Trung – ASEAN và Triển lãm Dịch vụ Nguồn Nhân lực Trung – ASEAN

Triển lãm tập trung vào sự hợp tác chuyên môn và đổi mới chung, đã được tích hợp vào chương trình chung của loạt diễn đàn Hội chợ Trung – ASEAN lần thứ 20. Nó hoạt động như một nền tảng quốc tế cho trao đổi ý tưởng, giới thiệu dự án, hợp tác, mạng lưới tài năng và tuyển dụng nhân tài.

Hội nghị được tổ chức thành ba thành phần chính – Diễn đàn, Triển lãm và Các hoạt động hỗ trợ – với phân khúc Triển lãm trình bày một loạt sự kiện tập trung, bao gồm Triển lãm Thành tựu Dịch vụ Nguồn Nhân lực Trung – ASEAN, Triển lãm Thành tựu Phát triển Chất lượng Cao về Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội + Tài chính Trung – ASEAN, Triển lãm Thành tựu Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp của Nhân tài Đẳng cấp Cao lần thứ 8, Triển lãm Nhân tài Chuyên nghiệp Trung – ASEAN, và Triển lãm Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung – ASEAN.

Với trọng tâm là sáng tạo và động lực do thanh niên dẫn dắt, Triển lãm đã cung cấp một diễn đàn sôi nổi cho gần 1.000 doanh nhân và sinh viên đại học trẻ tuổi từ Trung Quốc và ASEAN. Những nhà lãnh đạo trẻ này tham gia vào đối thoại sôi nổi về trao đổi văn hóa, hợp tác giáo dục, sáng tạo và khởi nghiệp do thanh niên dẫn dắt để tạo việc làm, việc làm và tiến bộ của thế hệ người Hoa ở nước ngoài mới.

Triển lãm nhằm mục đích tăng cường hợp tác nguồn nhân lực Trung – ASEAN và thúc đẩy thương mại dịch vụ. Sự kiện tập trung vào việc khai thác lợi ích của Hiệp định RCEP, thúc đẩy trao đổi nhân lực, và phối hợp tài năng, ngành công nghiệp và chuỗi đổi mới để xây dựng tương lai chung hơn giữa hai khu vực.