Xinhua Silk Road: Công ty Cung Cấp Điện Yantai thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường nông thôn

BEIJING, Ngày 7 tháng 11 năm 2023 — Công ty Cung cấp Điện Yantai thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia đã thực hiện một loạt biện pháp để thúc đẩy chuyển đổi điện năng cho các ngành trồng trọt nông nghiệp nông thôn nhằm giúp tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy tái hưng nông thôn.


Là cơ sở sản xuất táo lớn nhất tại Trung Quốc, Qixia thuộc thành phố Yantai, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có diện tích trồng táo gần 1 triệu mẫu (66.666,7 hecta) và sản lượng táo hàng năm trên 2,1 triệu tấn. Ngành trồng táp là ngành kinh tế chủ lực của Qixia nhằm tăng thu nhập địa phương.

Để giúp nông dân giảm chi phí tưới tiêu bằng cách sử dụng nước từ giếng và cải thiện hiệu quả tưới tiêu, Công ty Cung cấp Điện Yantai thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia đã điện hóa hơn 6.900 giếng bơm ở Qixia, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ để đảm bảo cung cấp điện an toàn.

Ngoài ra, công ty còn tối ưu hóa môi trường kinh doanh cung cấp điện tại xã Quốc Gia Điền thuộc thành phố Lai Châu cũng nổi tiếng với ngành trồng táo.

Để đáp ứng nhu cầu điện năng cho nông dân và doanh nghiệp tại Quốc Gia Điền, Công ty Cung cấp Điện Yantai thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia đã thiết lập “một đến một” hồ sơ khách hàng và mở một kênh dịch vụ điện xanh nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hoạt động bảo quản, đóng gói và chế biến táo.

Trong những năm gần đây, công ty đã nỗ lực tăng cường việc trao quyền chuyển đổi điện hóa cho các ngành trồng trọt nông nghiệp nông thôn và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh nhằm đóng góp nhiều hơn cho công cuộc tái hưng nông thôn.

Đường dẫn gốc: https://en.imsilkroad.com/p/336978.html