Gravitas Education Cập nhật Ngày ghi danh cho Phân chia Tiền mặt Đặc biệt

BẮC KINH, Ngày 4 tháng 11 năm 2023 — Công ty Gravitas Education Holdings, Inc. (công ty “GEHI”) (NYSE: GEHI), một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non hàng đầu tại Trung Quốc, ngày hôm nay thông báo rằng, tiếp tục thông báo về việc thanh toán cổ tức đặc biệt vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Công ty dự kiến cổ tức đặc biệt sẽ được thanh toán vào hoặc trước ngày thứ 21 sau ngày Đóng (như định nghĩa bên dưới) cho cổ đông ghi danh tại thời điểm đóng cửa kinh doanh tại Quần đảo Cayman và chủ sở hữu chứng khoán lưu ký Mỹ (“ADS(s)”) tại thời điểm đóng cửa kinh doanh tại Thành phố New York vào ngày 14 tháng 11 năm 2023. Công ty dự kiến ngày Đóng sẽ vào hoặc sau ngày 15 tháng 11 năm 2023, tuân thủ điều kiện đóng và phê duyệt quy định liên quan đến Sáp nhập (như định nghĩa bên dưới). Cổ tức tiền mặt đặc biệt sẽ được thanh toán từ 5,628 USD đến 6,085 USD mỗi ADS, hoặc từ 0,5628 USD đến 0,6085 USD mỗi cổ phiếu thường. Tổng số tiền cổ tức sẽ được thanh toán từ 16 triệu USD đến 17,3 triệu USD

Công ty thông báo vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 rằng, công ty đã ký kết thỏa thuận và kế hoạch sáp nhập (thỏa thuận sáp nhập) vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 với Bright Sunlight Limited, một công ty được miễn trừ tại Quần đảo Cayman và là một công ty con trực tiếp, toàn quyền sở hữu của Công ty (Merger Sub), Best Assistant Education Online Limited, một công ty được miễn trừ tại Quần đảo Cayman (“Best Assistant”) và là công ty con được kiểm soát của NetDragon Websoft Holdings Limited (HKEX: 0777, “NetDragon”), một công ty được miễn trừ tại Quần đảo Cayman, và chỉ cho mục đích các phần được đề cập cụ thể, NetDragon. Dự kiến Best Assistant sẽ chuyển giao ngành kinh doanh giáo dục của NetDragon bên ngoài Trung Quốc sang Elmtree Inc., một công ty được miễn trừ hạn chế tại Quần đảo Cayman sở hữu hoàn toàn bởi Best Assistant (“eLMTree”). Theo thỏa thuận sáp nhập, Merger Sub sẽ sáp nhập với và thành eLMTree với eLMTree tiếp tục là công ty sống sót và trở thành công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Công ty (Sáp nhập).

Công ty tiếp tục thông báo vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 rằng hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt cổ tức tiền mặt đặc biệt điều kiện với việc đóng của Sáp nhập (Đóng) và rằng cổ tức tiền mặt đặc biệt sẽ được thanh toán bởi Công ty vào hoặc trước ngày thứ 21 sau ngày Đóng cho cổ đông ghi danh tại thời điểm đóng cửa kinh doanh tại Quần đảo Cayman và chủ sở hữu ADS tại thời điểm đóng cửa kinh doanh tại Thành phố New York vào ngày ngay trước ngày Đóng (Ngày ghi danh). Tuân thủ xác nhận cuối cùng về ngày Đóng, lại phụ thuộc vào việc thoả mãn điều kiện đóng và phê duyệt quy định liên quan đến Sáp nhập, Công ty dự kiến Ngày ghi danh sẽ là 14 tháng 11 năm 2023 hoặc một ngày sau đó là một ngày trước ngày Đóng, và cam kết sẽ kịp thời công bố bất kỳ sự phát triển vật chất nào liên quan đến Sáp nhập.

Về Gravitas Education Holdings, Inc.

Với các giá trị cốt lõi là “Chăm sóc” và “Trách nhiệm”, “Truyền cảm hứng” và “Sáng tạo”, Gravitas Education Holdings, Inc. (trước đây gọi là RYB Education, Inc.) là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non hàng đầu tại Trung Quốc. Kể từ khi mở trung tâm chơi và học đầu tiên vào năm 1998, Công ty đã phát triển và phát đạt với sứ mệnh cung cấp chăm sóc và giáo dục toàn diện, cá nhân hóa và phù hợp với độ tuổi để nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho mỗi đứa trẻ để tốt hơn trong cuộc sống. Trong hai thập kỷ hoạt động, Công ty đã xây dựng cho mình một thương hiệu giáo dục được công nhận rộng rãi và giúp đưa nhiều phương pháp giáo dục mới vào ngành giáo dục mầm non của Trung Quốc. Giải pháp giáo dục toàn diện của GEHI đáp ứng nhu cầu của trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi thông qua các khóa học có cấu trúc tại trường mẫu giáo và trung tâm chơi và học, cũng như sản phẩm và dịch vụ giáo dục tại nhà.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này tuân theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố dự báo tương lai này có thể được xác định bằng các từ ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng” và các tuyên bố tương tự. Những tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự đoán của Công ty, là những tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố dự báo tương lai mang theo rủi ro và độ không chắc chắn. Một số yếu tố có thể gây ra sự khác biệt đáng kể giữa kết quả thực tế với những tuyên bố này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: thương hiệu và danh tiếng thị trường của Công ty; số lượng học sinh đăng ký tại các cơ sở giảng dạy của Công ty; chiến lược tăng trưởng của Công ty; phát triển kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai; xu hướng và cạnh tranh trên thị trường giáo dục mầm non của Trung Quốc; thay đổi về doanh thu và một số chi phí hoặc khoản chi; dự kiến tăng trưởng của thị trường giáo dục mầm non Trung Quốc; chính sách của chính phủ Trung Quốc liên quan đến ngành công nghiệp của Công ty và tình hình kinh tế chung tại Trung Quốc. Thông tin chi tiết hơn về những rủi ro này được đưa ra trong các tài liệu đăng ký của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này và trong các tài liệu đính kèm là tính đến ngày phát hành thông cáo báo chí, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

LIÊN HỆ: Gravitas Education Holdings, Inc., Phòng Quan hệ Đầu tư, Email: ir@geh.com.cn