MOU được ký kết với Compagnie des Bauxites de Guinée cho Dự án Bô xít Gaoual

  • Công ty Công nghiệp Nhôm Guinée (CBG) là một công ty khai thác mỏ sở hữu 49% bởi Nhà nước Guinée với số còn lại do Halco Mining Inc đăng ký tại Mỹ nắm giữ, một tập đoàn bao gồm Rio Tinto-Alcan, Alcoa và Dadco Investments
  • CBG là một trong những nhà sản xuất bô xít lớn nhất thế giới với các hoạt động tập trung ở Guinea
  • MOU cung cấp khung làm việc để Lindian cung cấp bô xít từ dự án bô xít Gaoual cho sản lượng bô xít hàng năm của CBG và phát triển hợp đồng bán hàng giữa các bên
  • Theo các điều khoản của MOU, Lindian đã cam kết hoàn thành một Nghiên cứu Khả thi về Gaoual với nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí của CBG và các tiêu chuẩn môi trường và xã hội mà CBG bị ràng buộc
  • Gaoual có ước tính Tài nguyên Khoáng sản Theo Mã JORC 2012 là 102 triệu tấn với trữ lượng hàm lượng cao 84 triệu tấn ở mức 51,2% Al2O3[1]. Công tác thử nghiệm sàng lọc hoàn thành vào năm 2021 xác nhận rằng các mẫu bô xít hàm lượng cao Gaoual cho thấy hàm lượng nhôm trung bình tăng 8,6% (53,8% Al2O3 lên 58,4% Al2O3) và hàm lượng silic trung bình giảm 71,4% (9,8% SiO2 xuống 2,8% SiO2)[1]

Chủ tịch điều hành của Lindian Asimwe Kabunga cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với CBG để thúc đẩy Gaoual. Họ có uy tín đặc biệt với tư cách là một trong những nhà sản xuất và cung cấp bô xít lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã thảo luận với họ trong nhiều năm về tiềm năng phát triển dự án Bô xít Hợp kim tiếp theo của Guinea và MOU này đánh dấu một bước rất ý nghĩa trong quá trình này. Là một trong những nhà sản xuất bô xít lâu đời nhất của Guinea với các hoạt động khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng rộng khắp, một đối tác tiềm năng mang lại lợi ích rõ ràng cho tất cả các bên liên quan, quan trọng nhất là cộng đồng địa phương và chính phủ Guinea. MOU cung cấp khung làm việc tuyệt vời để nhanh chóng thúc đẩy Gaoual.”

SYDNEY, 4 tháng 9 năm 2023Lindian Resources Limited (ASX: LIN) (“Lindian” hoặc “Công ty”) xin xác nhận rằng họ đã ký Bản ghi nhớ Hợp tác (‘MOU’) với Công ty Công nghiệp Nhôm Guinée (CBG), để khảo sát việc cung cấp bô xít từ dự án Gaoual của họ để bổ sung vào sản lượng bô xít hàng năm của CBG thông qua một hợp đồng bán hàng có thể giữa các bên. MOU cung cấp khung làm việc cho các bên để:

  • Khảo sát các phương pháp vận hành, chế biến và vận chuyển quặng từ dự án Gaoual đến cơ sở hạ tầng của CBG;
  • Đánh giá việc mua sắm, xác định số lượng/chất lượng, giá bán, cơ chế điều chỉnh giá bán, hình phạt/thưởng và thanh toán giữa các Bên;
  • Hoàn thành Nghiên cứu Khả thi cho dự án Gaoual trong vòng hai năm đáp ứng các tiêu chí JORC của CBG để công bố trữ lượng và tài nguyên (bao gồm mật độ khoan nhất định, mật độ bô xít và không chứa bất kỳ yếu tố nào có hại cho quá trình luyện kim tiếp theo); và
  • Các bên cũng sẽ thương lượng một cách thiện chí về một hợp đồng có thể cho việc bán bô xít trong vòng hai năm kể từ ngày bắt đầu MOU này.

Lindian cũng cam kết trong các giai đoạn Nghiên cứu Khả thi, đưa vào vận hành và hoạt động của mình đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quản lý Nhôm (ASI) và các tiêu chuẩn hiệu suất của Tổ chức Tài chính Quốc tế mà CBG bị ràng buộc. Lindian mong muốn hợp tác với CBG để thúc đẩy cơ hội độc đáo này và mở khóa giá trị đáng kể của Gaoual.

Thông cáo báo chí ASX này được Lindian Board ủy quyền phát hành.

[1] Tuyên bố của Người có năng lực – Guinea

Thông tin trong thông báo này liên quan đến Tài nguyên Khoáng sản cho Dự án Bô xít Gaoual được trích dẫn từ thông báo ASX ngày 15 tháng 7 năm 2020 “Lindian Xác định Tài nguyên Sơ bộ cho Bô xít Hợp kim Hàm lượng Cao của mình” và từ thông báo ASX ngày 19 tháng 1 năm 2021 “Kết quả Thử nghiệm Sàng lọc Gaoual” Tài nguyên cho Bô xít Hợp kim Hàm lượng Cao của mình”, cả hai đều có thể xem tại www.lindianresources.com.au và đối với đó đã nhận được sự đồng ý của Người có năng lực. Sự đồng ý của Người có năng lực vẫn còn hiệu lực đối với các bản phát hành tiếp theo của Công ty về cùng thông tin đó dưới cùng hình thức và ngữ cảnh, cho đến khi sự đồng ý bị rút lại hoặc thay thế bằng một báo cáo và sự đồng ý kèm theo sau đó.

Báo cáo Tài nguyên Khoáng sản cho Dự án Bô xít Gaoual được soạn thảo bởi ông Mark Gifford, một chuyên gia Địa chất độc lập tư vấn cho Lindian Resources Limited. Ông Mark Gifford là Thành viên của Viện Khai thác và Luyện kim Úc và có đủ kinh nghiệm liên quan đến kiểu khoáng hóa và loại khoáng sản đang xem xét và hoạt động mà ông đang thực hiện để đủ điều kiện là Người có năng lực như định nghĩa trong phiên bản tháng 12 năm 2012 của Bộ quy tắc Úc về Báo cáo Kết quả Thăm dò, Tài nguyên Khoáng sản và Trữ lượng Quặng (Mã JORC). Công ty xác nhận rằng họ không biết về bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu mới nào ảnh hưởng đáng kể đến Ước tính Tài nguyên Khoáng sản được đưa vào trong thông báo ASX gốc được phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2020.