Lixiang Education Nhận Thông Báo Không Đáp Ứng Yêu Cầu Duy Trì Niêm Yết

(SeaPRwire) –   Công ty Cổ phần Giáo dục Lixiang (NASDAQ: LXEH), một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư thục uy tín tại Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được thông báo bằng văn bản (thông báo) từ Bộ phận Đủ điều kiện Niêm yết của Thị trường Toàn cầu Nasdaq vào ngày 7 tháng 5 năm 2024 cho thấy Công ty không tuân thủ Quy tắc Niêm yết 5450 (a) (1) (Quy tắc Giá thầu Tối thiểu), yêu cầu Công ty duy trì một giá thầu tối thiểu là 1 USD mỗi cổ phiếu.

Quy tắc Giá thầu Tối thiểu yêu cầu các chứng khoán niêm yết phải duy trì một giá thầu tối thiểu là 1 USD mỗi cổ phiếu, và Quy tắc Niêm yết 5810 (c) (3) (A) quy định rằng sự không đáp ứng này tồn tại nếu khiếm khuyết tiếp tục trong một thời gian 30 ngày kinh doanh liên tiếp. Dựa trên giá thầu đóng cửa của Công ty từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 đến ngày 6 tháng 5 năm 2024, Công ty không còn đáp ứng yêu cầu của Quy tắc Giá thầu Tối thiểu.

Theo Quy tắc Niêm yết 5810 (c) (3) (A), Công ty đã được cung cấp 180 ngày lịch, hoặc cho đến ngày 4 tháng 11 năm 2024, để khôi phục tuân thủ Quy tắc Giá thầu Tối thiểu. Để khôi phục tuân thủ, cổ phiếu của Công ty phải có giá thầu đóng cửa ít nhất 1 USD trong 10 ngày kinh doanh liên tiếp trong thời hạn 180 ngày hoặc trước ngày 4 tháng 11 năm 2024. Trong trường hợp Công ty không khôi phục tuân thủ Quy tắc Giá thầu Tối thiểu trước ngày 4 tháng 11 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện để được gia hạn thêm thời gian.

Công ty có kế hoạch theo dõi chặt chẽ giá thầu đóng cửa của cổ phiếu của mình từ nay đến ngày 4 tháng 11 năm 2024.

Thông báo chỉ là thông báo về khiếm khuyết và không có hiệu lực ngay lập tức đối với việc niêm yết hoặc giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq.

Về Công ty Cổ phần Giáo dục Lixiang

Được thành lập tại Lishui, Trung Quốc, Công ty Cổ phần Giáo dục Lixiang là một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư thục uy tín tại tỉnh Chiết Giang. Triết lý giáo dục của Công ty là hướng dẫn sự phát triển lành mạnh của học sinh và thiết lập nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ và hạnh phúc suốt đời của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: .

Tuyên bố an toàn hàng hải

Bản tin này chứa các tuyên bố có thể được coi là “tuyên bố tương lai” theo “các quy định an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố tương lai này có thể được xác định bằng các ngôn ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “mục tiêu”, “định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Công ty cũng có thể đưa ra các tuyên bố tương lai bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong các báo cáo định kỳ gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (SEC), trong báo cáo hàng năm gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tuyên bố miệng của các quan chức, giám đốc hoặc nhân viên với bên thứ ba. Các tuyên bố không dựa trên các sự kiện lịch sử là các tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến các rủi ro và độ không chắc chắn. Một số yếu tố có thể dẫn đến kết quả thực tế đáng kể khác với bất kỳ tuyên bố tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: chiến lược kinh doanh, phát triển kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; sự phát triển dự kiến của thị trường giáo dục tư nhân Trung Quốc; chính sách của chính phủ Trung Quốc liên quan đến các dịch vụ và nhà cung cấp giáo dục tư nhân; khả năng duy trì và tăng cường thương hiệu của Công ty. Thông tin bổ sung liên quan đến các yếu tố rủi ro này được đưa ra trong các tài liệu đăng ký của Công ty gửi SEC. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày phát hành thông cáo báo chí, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tương lai nào, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Siyi Ye
Điện thoại: +86-578-2267142
Email:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.