H World Group Limited Báo cáo Kết quả Tài chính Không kiểm toán Quý 4 và Cả năm 2023

 • Tổng cộng 9.394 khách sạn hoặc 912.444 phòng khách sạn đang hoạt động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
 • Doanh thu khách sạn1 tăng 55,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20,4 tỷ Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2023. Loại trừ Steigenberger Hotels GmbH và các công ty con của nó (“DH”, hoặc “Legacy-DH”), doanh thu khách sạn tăng 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 năm 2023 và tăng 65,9% so với cùng kỳ năm ngoái cho cả năm 2023.
 • Doanh thu tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,6 tỷ Nhân dân tệ (786 triệu USD)2 trong quý 4 năm 2023, vượt qua hướng dẫn doanh thu trước đó dự kiến tăng 41% đến 45% so với quý 4 năm 2022, và tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 21,9 tỷ Nhân dân tệ (3,1 tỷ USD) cho cả năm 2023. Doanh thu từ phân khúc Legacy-Huazhu trong quý 4 năm 2023 là 4,4 tỷ Nhân dân tệ, tăng 59,0% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua hướng dẫn doanh thu trước đó dự kiến tăng 48% đến 52%.
 • Lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited là 743 triệu Nhân dân tệ (105 triệu USD) trong quý 4 năm 2023, so với lỗ ròng thuộc về H World Group Limited là 124 triệu Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022 và lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited là 1,3 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước. Lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited là 4,1 tỷ Nhân dân tệ (575 triệu USD) cho cả năm 2023, so với lỗ ròng thuộc về H World Group Limited là 1,8 tỷ Nhân dân tệ cho cả năm 2022. Lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-Huazhu là 827 triệu Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2023, so với lỗ ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-Huazhu là 84 triệu Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022 và lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-Huazhu là 1,4 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước. Lợi nhuận ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-Huazhu là 4,4 tỷ Nhân dân tệ cho cả năm 2023, so với lỗ ròng thuộc về H World Group Limited từ phân khúc Legacy-Huazhu là 1,4 tỷ Nhân dân tệ cho cả năm 2022.
 • EBITDA (không theo GAAP) trong quý 4 năm 2023 là 1,4 tỷ Nhân dân tệ (191 triệu USD), so với 529 triệu Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022 và 2,1 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước. EBITDA (không theo GAAP) cho cả năm 2023 là 6,8 tỷ Nhân dân tệ (961 triệu USD), so với 164 triệu Nhân dân tệ cho cả năm 2022.
 • EBITDA điều chỉnh (không theo GAAP), loại trừ chi phí cổ phiếu dựa trên cổ phần và lợi nhuận (lỗ) từ thay đổi giá trị hợp lý của chứng khoán vốn từ EBITDA (không theo GAAP), là 1,3 tỷ Nhân dân tệ (178 triệu USD) trong quý 4 năm 2023, so với 398 triệu Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022 và 2,2 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước. EBITDA điều chỉnh (không theo GAAP) cho cả năm 2023 là 6,9 tỷ Nhân dân tệ (966 triệu USD), so với 610 triệu Nhân dân tệ cho cả năm 2022.
 • EBITDA điều chỉnh là một phân khúc đo lường. EBITDA điều chỉnh từ phân khúc Legacy-Huazhu là 1,3 tỷ Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2023, so với 397 triệu Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022 và 2,1 tỷ Nhân dân tệ trong quý trước. EBITDA điều chỉnh từ phân khúc Legacy-Huazhu là 6,8 tỷ Nhân dân tệ cho cả năm 2023, so với 728 triệu Nhân dân tệ cho cả năm 2022.
 • Đối với quý 1 năm 2024, H World dự kiến tăng trưởng doanh thu nằm trong khoảng 12%-16% so với quý 1 năm 2023 hoặc nằm trong khoảng 11%-15% nếu loại trừ DH.
 • Đối với cả năm 2024, H World dự kiến tăng trưởng doanh thu nằm trong khoảng 8%-12% so với cả năm 2023, hoặc nằm trong khoảng 8%-12% nếu loại trừ DH.
 • Đối với cả năm 2024, H World dự kiến mở khoảng 1.800 khách sạn và đóng khoảng 650 khách sạn.

(SeaPRwire) –   SINGAPORE và THƯỢNG HẢI, Trung Quốc, ngày 20 tháng 3 năm 2024 – H World Group Limited (NASDAQ: HTHT và HKEX: 1179) (“H World“, “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”), một nhân tố then chốt trong ngành khách sạn toàn cầu, hôm nay công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý 4 và cả năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, mạng lưới khách sạn toàn cầu của H World đang hoạt động gồm 9.394 khách sạn và 912.444 phòng, bao gồm 131 khách sạn từ DH. Trong quý 4 năm 2023, hoạt động kinh doanh Legacy-Huazhu đã mở 460 khách sạn, bao gồm 4 khách sạn thuê và sở hữu, và 456 khách sạn quản lý và cho thuê, và đóng tổng cộng 225 khách sạn, bao gồm 5 khách sạn thuê và sở hữu và 220 khách sạn quản lý và cho thuê. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, H World có tổng cộng 3.098 khách sạn chưa khai trương trong danh mục dự án, bao gồm 3.061 khách sạn từ hoạt động kinh doanh Legacy-Huazhu và 37 khách sạn từ hoạt động kinh doanh Legacy-DH.

Legacy-Huazhu – Điểm nổi bật về hoạt động trong quý 4 và cả năm 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Legacy-Huazhu có 9.263 khách sạn đang hoạt động, bao gồm 607 khách sạn thuê và sở hữu, và 8.656 khách sạn quản lý và cho thuê. Ngoài ra, cũng tính đến ngày này, Legacy-Huazhu có 885.630 phòng khách sạn đang hoạt động, bao gồm 86.691 phòng theo mô hình thuê và sở hữu, và 798.939 phòng theo mô hình quản lý và cho thuê. Legacy-Huazhu cũng có 3.061 khách sạn chưa khai trương trong danh mục dự án, bao gồm 9 khách sạn thuê và sở hữu, và 3.052 khách sạn quản lý và cho thuê. Sau đây sẽ thảo luận về doanh thu phòng trung bình (RevPAR), giá phòng trung bình (ADR) và tỷ lệ lấp đầy phòng đối với khách sạn thuê và sở hữu cũng như khách sạn quản lý và cho thuê của Legacy-Huazhu trong các giai đoạn cho trước.

 • ADR là 284 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2023, so với 240 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022, 324 Nhân dân tệ trong quý trước, và 232 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2019.
 • Tỷ lệ lấp đầy phòng cho tất cả các khách sạn Legacy-Huazhu đang hoạt động là 80,5% trong quý 4 năm 2023, so với 66,2% trong quý 4 năm 2022, 85,9% trong quý trước, và 82,2% trong quý 4 năm 2019.
 • RevPAR hỗn hợp là 229 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2023, so với 159 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022, 278 Nhân dân tệ trong quý trước, và 191 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2019.
 • Đối với tất cả các khách sạn Legacy-Huazhu đã hoạt động ít nhất 18 tháng, RevPAR cùng kỳ là 230 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2023, tăng 40,8% so với 164 Nhân dân tệ trong quý 4 năm 2022, với mức tăng 16,7% về ADR cùng kỳ và tăng 13,9 điểm phần trăm về tỷ lệ lấp đầy phòng cùng kỳ.

Legacy-DH – Điểm nổi bật về hoạt động trong quý 4 và cả năm 2023

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Legacy-DH có 131 khách sạn đang hoạt động, bao gồm 84 khách sạn thuê, và 47 khách sạn quản lý và cho thuê. Ngoài ra, cũng tính đ