Ngân hàng ép khách ‘mua bia kèm lạc’, Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra các công ty bảo hiểm

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QL&GS bảo hiểm) về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nhiều lần yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, các công ty môi giới bảo hiểm nhừm hạn chế tối đa tình trạng gian lận, trục lợi bảo hiểm cũng như đảm bảo tối đa quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Đặc biệt, Bộ trưởng đã giao Cục QL&GS bảo hiểm giám sát chặt chẽ thị trường, không để xảy ra tình trạng nhân viên ngân hàng chèo kéo, gợi ý, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm cùng với các sản phẩm tài chính khác khi vay vốn, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tuy nhiên, qua phản ánh của báo đài, tình trạng trên vẫn còn tồn tại trong thời gian qua khi khách hàng vẫn bị chào mời, giới thiệu, ép buộc mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết khi tới gửi tiền và vay vốn.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp tục yêu cầu Cục QL&GS bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trưởng bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan.

Bộ trưởng yêu cầu tổ chức công bố đường dây nóng (số điện thoại, email) để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên, phân công cán bộ trực 24/7 và kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra, phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng cũng đề nghị Cục QL&GS bảo hiểm phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép buộc khách hàng mua bảo hiểm.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu Cục QL&GS bảo hiểm tiến hành rà soát và báo cáo đánh giá rủi ro tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam, có đánh giá về thực trạng số lượng, hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tái bảo hiểm so với quy mô thị trường và đặc biệt là việc tuân thủ các quy định trong hoạt động huy động, đầu tư vốn (nếu có) của các doanh nghiệp bảo hiểm tại một số lĩnh vực có hệ số rủi ro cao.