EZGO Thông báo Chấm dứt Đợt Chào bán Trực tiếp Đã đăng ký Trước đó

CHANGZHOU, Trung Quốc, ngày 12 tháng 9 năm 2023 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp giải pháp giao thông ngắn khoảng cách hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký trước đó để phát hành 8.849.558 Cổ phiếu Thường và chứng quyền mua 8.849.558 Cổ phiếu Thường cho một số nhà đầu tư tổ chức đã bị chấm dứt, ngoại trừ việc bán 351.433 Cổ phiếu Thường trước khi giải quyết với giá 1,13 USD mỗi cổ phiếu cho một nhà đầu tư.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua, cũng không có bất kỳ giao dịch bán nào liên quan đến các chứng khoán này tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về EZGO Technologies Ltd.

Tận dụng nền tảng sản phẩm và dịch vụ Internet vạn vật (IoT) và ba thương hiệu xe đạp điện “EZGO” và “Cenbird”, EZGO đã thiết lập mô hình kinh doanh tập trung vào sản xuất và bán các phương tiện điện hai và ba bánh, pin lithium, bổ sung bởi hoạt động kinh doanh trạm sạc xe đạp điện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của EZGO tại www.ezgotech.com.cn. Nhà đầu tư có thể truy cập phần “Quan hệ Nhà đầu tư” trên trang web của EZGO tại www.ezgotech.com.cn/Investor.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán như định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, mục đích, chiến lược, sự kiện trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai, và giả định cơ bản hoặc liên quan đến bất kỳ điều gì trên đây và các rủi ro khác được nêu trong các báo cáo được Công ty nộp lên SEC, bao gồm Báo cáo Thường niên trên Mẫu 20-F gần đây nhất của Công ty và các tài liệu sau đó. Vì những lý do này, trong số những lý do khác, các nhà đầu tư được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào các tuyên bố tiên đoán trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các tài liệu nộp lên SEC của Công ty, có thể xem tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ sửa đổi công khai các tuyên bố tiên đoán này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày thông cáo báo chí này.