Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn thâu tóm Bảo hiểm Hàng không, dự chi 750 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) vừa công bố thông tin về việc bổ sung nội dung trình ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 27/2/2023 sắp tới.

Theo đó, Bảo hiểm Hàng không cho biết ngày 21/2 vừa qua đã nhận được văn bản của nhóm cổ đông sở hữu gần 75,18 triệu cổ phiếu AIC, chiếm tỷ lệ 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Nhóm cổ đông này bao gồm 19 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức, có kế hoạch chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu AIC cho DB Insurance Co., Ltd (một nhà đầu tư nước ngoài), đồng thời kiến nghị HĐQT Bảo hiểm Hàng không đưa nội dung này vào chương trình họp và trình ĐHCĐ bất thường.

Được biết, hợp đồng chuyển nhượng đã được ký kết vào ngày 22/2 vừa qua và việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận của các bên tại hợp đồng.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua hệ thống giao dịch UPCoM. Tạm tính theo thị giá của AIC trên thị trường chứng khoán, DB Insurance có thể sẽ phải chi khoảng 750 tỷ đồng cho thương vụ thâu tóm này.

Nếu việc chuyển nhượng thành công, DB Insurance sẽ trở thành công ty mẹ của Bảo hiểm Hàng không với tỷ lệ sở hữu là 75%, nắm quyền chi phối doanh nghiệp này.

Bảo hiểm Hàng không được thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không. Các cổ đông sáng lập đầu tiên của doanh nghiệp này là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco), Công ty Cổ phần Nam Việt (NAVICO) và các cổ đông khác.

Năm 2022, Bảo hiểm Hàng không ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 2.327 tỷ đồng, tăng 56% so với mức thực hiện năm 2021. Trừ đi tổng chi phí hoạt động cốt lõi, doanh nghiệp báo lãi gộp hơn 47,8 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 68%. 

Doanh thu hoạt động tài chính cải thiện 6% so với năm 2021, đạt 250,8 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên do không được hoàn nhập chi phí tài chính, lợi nhuận từ hoạt động này giảm 8% so với cùng kỳ, đạt hơn 226 tỷ đồng.

Bảo hiểm Hàng không báo lãi sau thuế cả năm 2022 hơn 21 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 6%. So với lợi nhuận mục tiêu 68 tỷ đồng cho năm 2022, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch đề ra.