COP28 UAE công bố Hội nghị Lãnh đạo Doanh nghiệp & Từ thiện lớn nhất thế giới về Khí hậu và Thiên nhiên

Diễn đàn Doanh nghiệp & Từ thiện Khí hậu nhằm thúc đẩy các giải pháp khí hậu và thiên nhiên.
Hơn 500 CEO và nhà từ thiện sẽ hội họp vào ngày 1 và 2 tháng 12.
Diễn đàn sẽ kết nối các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện với Chương trình Hành động COP28, giúp cho quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, khắc phục tài chính khí hậu, tập trung vào con người, cuộc sống và sinh kế với sự bao gồm đầy đủ.

ABU DHABI, UAE, ngày 7 tháng 9 năm 2023 – Chủ tịch COP28 sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp & Từ thiện Khí hậu (BPCF) vào ngày 1 và 2 tháng 12, đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới cấp Lãnh đạo. Diễn đàn cấp CEO này sẽ huy động các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu và các nhà từ thiện để thúc đẩy hành động phù hợp với Chương trình Hành động Tổng thống COP28 nhằm thúc đẩy tiến bộ liên ngành xung quanh các mục tiêu ròng không và tích cực với thiên nhiên.

Chiến lược đa bên liên quan đầu tiên về khí hậu và thiên nhiên này được thúc đẩy bởi tham vọng của UAE trong việc tổ chức một hội nghị khí hậu thực sự bao gồm, huy động sự ủng hộ đầy đủ và rộng rãi với sự tham gia từ tất cả các khu vực trên thế giới. Diễn đàn sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và từ thiện, cùng với các nhà hoạch định chính sách, để đảm bảo sự đồng sáng tạo, hợp tác và thúc đẩy giải pháp và kết quả táo bạo hơn.

Đồng tổ chức Diễn đàn song song với Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới cấp Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch COP28 quyết tâm khép kín khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, và thúc đẩy hành động khí hậu thông qua các quan hệ đối tác và hợp tác liên ngành.

Các nhà lãnh đạo nổi bật từ các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện sẽ tập hợp tại diễn đàn, mang đến chuyên môn và nguồn lực của họ để cung cấp các giải pháp khí hậu và thiên nhiên thực tế ở quy mô toàn cầu. Diễn đàn sẽ giải quyết các ưu tiên khí hậu chính liên quan đến Chương trình Hành động COP28, bao gồm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự; khắc phục tài chính khí hậu; đặt thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế vào trung tâm của hành động khí hậu; và thúc đẩy mọi thứ với sự bao gồm đầy đủ.

Chủ tịch COP28 Tương lai Tiến sĩ Sultan Al Jaber cho biết: “Để phá vỡ tình trạng bình thường và khắc phục tài chính khí hậu, chúng ta cần hành động từ mọi người. Chúng tôi cam kết đặt sự bao gồm đầy đủ làm nền tảng cho mọi thứ tại COP28 và chúng tôi muốn tập hợp các bên liên quan chủ chốt để cùng làm việc cho các giải pháp tập thể. Đó là lý do tại sao tôi tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp & Từ thiện Khí hậu để đạt được các kết quả cụ thể từ các khu vực tư nhân và từ thiện có thể được trình bày ở cấp độ cao nhất của COP28. Các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện phải đóng vai trò dẫn dắt trong việc đáp ứng các lộ trình ròng không và cung cấp phát triển bền vững, và tại COP28 họ sẽ có nền tảng để làm điều đó.”

Diễn đàn sẽ do Đại diện Đặc biệt của COP28 về Doanh nghiệp & Từ thiện, Badr Jafar, một doanh nhân và người ủng hộ từ thiện, người cũng phục vụ trong Ủy ban Cố vấn COP28, chủ trì.

Badr Jafar cho biết: “Khu vực tư nhân có tiềm năng lớn nhất để thúc đẩy thành công các mục tiêu toàn cầu về khí hậu và thiên nhiên của chúng ta, đó là lý do tại sao COP28 sẽ đảm bảo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và từ thiện được chào đón như là các đối tác quan trọng. Diễn đàn Doanh nghiệp & Từ thiện Khí hậu cung cấp nền tảng hành động cho phép này, phá vỡ các ngăn cách giữa các khu vực và kết nối các bên liên quan từ tất cả các khu vực trên thế giới xung quanh các kết quả mang tính bước ngoặt dựa trên Chương trình Hành động COP28. Đây là điều cần thiết để cung cấp các giải pháp có thể mở rộng có thể tích cực chuyển đổi cuộc sống của hàng tỷ người.”

COP28 sẽ chứng kiến ​​kết quả của Đánh giá Toàn cầu đầu tiên, nêu bật các khoảng trống trong việc thực hiện theo Thỏa thuận Paris. Chương trình Hành động COP28 được thiết kế một cách có mục đích để thúc đẩy việc thực hiện trên từng lĩnh vực công việc chính. Điều này bao gồm giảm phát thải thông qua việc tăng gấp ba lần công suất năng lượng sạch và giảm khí thải theo từng ngành. Nó cũng bao gồm hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy nỗ lực thích ứng bằng cách tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt chịu tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm hệ thống y tế, lương thực và nước, thiên nhiên và hệ sinh thái, thành phố, cứu trợ và phục hồi.

Phù hợp với Chương trình Hành động COP28, những người tham dự Diễn đàn sẽ tìm kiếm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giảm thiểu rủi ro đầu tư xanh, cho phép đầu tư hiệu quả cho bảo tồn thiên nhiên, phát triển các hành động xúc tác quy mô lớn, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp khí hậu, và đầu tư vào khả năng phục hồi cho những người dễ bị tổn thương nhất, trong số các kết quả khu vực tư nhân thiết yếu khác.

Dự kiến ​​Diễn đàn sẽ thu hút hơn 500 CEO và nhà từ thiện cho một phiên chính thức kéo dài 90 phút vào ngày 1 tháng 12 tại Khu vực Xanh COP28. Được tổ chức dưới chủ đề “Đồng bộ hóa Doanh nghiệp và Từ thiện: Một Tham chiếu Mới cho Hành động Khí hậu & Thiên nhiên”, phiên này sẽ tập trung vào cách tốt nhất để huy động kinh nghiệm và nguồn lực của khu vực tư nhân để thực hiện các hành động có ý nghĩa và mở khóa dòng tài chính tư nhân lớn hơn cho Nam toàn cầu.

Sau đó, Diễn đàn sẽ chuyển sang Trung tâm Hội nghị Khu vực Xanh để tổ chức các phiên chiều ngày 1 tháng 12, dưới chủ đề “Doanh nghiệp & Từ thiện như Những Người Thay đổi Trò chơi: Thiết lập Sân khấu cho Hành động”. Ngày 2 tháng 12, các đại biểu sẽ tập hợp tại Trung tâm Hội nghị Khu vực Xanh cho các phiên toàn ngày về chủ đề “Mở đường cho Tăng trưởng Xanh”.

Di