TP. Hồ Chí Minh: Thành lập 40 doanh nghiệp mới trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh, kết quả giá trị sản xuất nông nghiệp 3 tháng đầu năm 2020 tăng 4,3% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6%); trong đó, trồng trọt tăng 6,7%, chăn nuôi tăng 0,7%, thủy sản tăng 7%. Diện tích gieo trồng rau của thành phố đạt 4.500ha, tăng 16,1% so cùng kỳ; sản lượng 127.350 tấn, tăng 16,1% so cùng kỳ. Diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.425ha, tăng 7,6% so cùng kỳ; trong đó hoa lan đạt 680ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt 13.616 tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ. Cá cảnh đạt 58 triệu con, tăng 4,7% so cùng kỳ…

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã xuất khẩu khoảng 490,8 tấn hạt giống. Xuất khẩu 10.000 cây kim ngân, kim ngạch xuất khẩu 12.000 USD, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, Nhật, Canada. Xuất khẩu cá cảnh đạt 5,21 triệu con, giá trị kim ngạch xuất khẩu 6,10 triệu USD (giảm 9,8% so cùng kỳ). Các trại đã xuất khẩu 25 tấm da cá sấu, 30 sản phẩm da cá sấu; giá trị đạt 40 triệu đồng, thị trường xuất chủ yếu là Nhật Bản.

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản sạch an toàn.

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh, trong 3 tháng đầu năm, có 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản thành lập mới. Như vậy từ tháng 8/2016 đến nay, thành phố có 762 doanh nghiệp thành lập mới và tổng số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản đang hoạt động tại thành phố hiện nay là 1.722 doanh nghiệp nông nghiệp.

Ngoài ra, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất đặc biệt quan tâm thực hiện theo Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Sở Nông nghiệp luôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay, thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc rau củ quả VietGAP tại 7 hợp tác xã nông nghiệp: Phước An, Phú Lộc, Mai Hoa, Ngã 3 Giồng, Phước Bình, Nấm Việt, Liên tổ rau an toàn Tân Trung và 01 Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp.

Tổng số cơ sở đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 462 cơ sở với diện tích canh tác là 629,4ha, tương đương 5.267,6ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính đạt 114.756,5 tấn/năm. Đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố được chứng nhận VietGAP là 1.345 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác 1.728ha, tương đương 11.313ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến đạt 212.098 tấn/năm.

Theo Công thương