Đề xuất trám lỗ hổng tách thửa đất trái luật

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết, trước năm 2019, đã có không ít địa phương cho phép tách thửa đất nông nghiệp, mặc dù Luật Đất đai 2003-2013 đều không quy định về tách thửa đất nông nghiệp hoặc tách thửa các loại đất khác không phải là đất ở.

Cụ thể, Luật Đất đai 2013 chỉ quy định tách thửa đất ở tại nông thôn và tách thửa đất ở tại đô thị. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn được duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

Còn tách thửa đất ở tại đô thị được UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương để quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở. Diện tích tối thiểu được tách thửa căn cứ theo quy chuẩn đối với đất ở.

Thế nhưng Nghị định 01 do Chính phủ ban hành năm 2017 đã có điều khoản bổ sung khá lỏng lẻo, đó là cho phép UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Điều khoản cho phép tách thửa đối với từng loại đất bị hiểu theo hướng cho phép với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp… Điều này theo HoREA, có thể dẫn đến tình trạng các đầu nậu, doanh nghiệp bất lương lợi dụng tách thửa tràn lan và biến tướng thành đất ở, làm phá vỡ quy hoạch phát triển đô thị.

Do đó, HoREA đề nghị Chính phủ xem xét, bãi bỏ quy định cho phép tách thửa với từng loại đất, đặc biệt là đất nông nghiệp vì có thể dẫn đến hệ quả làm gia tăng tình trạng phân lô, tách thửa tràn lan, khó kiểm soát.

Trung Tín