Chứng khoán Bảo Minh bị xử phạt và truy thu thuế

Chứng khoán Bảo Minh hiện có tổng tài sản là 804 tỷ đồng

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 110 triệu đồng do hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Ngoài số tiền bị xử phạt, Chứng khoán Bảo Minh còn bị truy thu gần 3,7 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và bị thu gần 668 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 9/3/2020, doanh nghiệp sẽ phải tự tính và nộp tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 10/3/2020.

Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết, mọi chi phí thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm chi trả.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (gọi tắt là BMSC) được sáng lập bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh – Tổ chức Bảo hiểm và đầu tư Tài chính hàng đầu tại Việt Nam.
Công ty được thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Giấy phép số 90/UBCK- GP ngày 21/04/2008 và hoạt động Lưu ký Chứng khoán số 19/UBCK-GCN ngày 21/4/2008 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo giấy chứng nhận số 92/CNTVLK ngày 12/5/2008.

Với mức vốn điều lệ hiện tại là 500 tỷ đồng, BMSC được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh gồm: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Doanh thu hoạt động của Chứng khoán Bảo Minh trong năm 2019 đạt 251,2 tỷ đồng (năm 2018 đạt 328 tỷ đồng), doanh thu tài chính đạt 191,4 tỷ đồng (năm trước là 287,7 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 53,3 tỷ đồng (năm trước đạt 31,6 tỷ đồng).

Theo Báo Đầu tư