WiMi phát triển công nghệ kiểm soát truy cập khóa thuộc tính

BEIJING, 13 tháng 9 năm 2023 – WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp công nghệ Thực tế ảo Hologram (“AR”) hàng đầu thế giới, hôm nay thông báo rằng một công nghệ mới được gọi là kiểm soát truy cập khóa thuộc tính (AKAC) đã được phát triển. Công nghệ này sẽ cung cấp một giải pháp mới cho bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập linh hoạt. Công nghệ này là một bước tiến đột phá trong mã hóa dựa trên thuộc tính (ABE) mang lại sự linh hoạt, kiểm soát tinh vi và hiệu suất cao chưa từng có cho kiểm soát truy cập.

Công nghệ AKAC của WiMi là sự phát triển hơn nữa của ABE, sử dụng cách tiếp cận kiểm soát truy cập mới kết hợp giữa các thuộc tính và khóa để cung cấp kiểm soát truy cập dữ liệu tinh vi và linh hoạt hơn cho người dùng. Trong AKAC, trước tiên cần xác định các thuộc tính khác nhau, có thể là các đặc điểm mô tả về danh tính, vai trò, vị trí địa lý của người dùng, v.v. Sau đó, hệ thống liên kết các thuộc tính này với chính sách truy cập cho dữ liệu và quyết định cho phép truy cập và giải mã dữ liệu dựa trên các thuộc tính mà người dùng sở hữu. AKAC cho phép kết hợp nhiều thuộc tính trong một chính sách truy cập và sử dụng logic Boolean để thực hiện các phép toán logic trên các thuộc tính này nhằm thực hiện các quy tắc truy cập phức tạp.

Cốt lõi của AKAC là việc tạo và quản lý khóa thuộc tính. Hệ thống tạo khóa thuộc tính một cách động dựa trên các thuộc tính và chính sách truy cập của người dùng thay vì các khóa vai trò cố định. Theo cách này, ngay cả khi các thuộc tính của người dùng thay đổi, chẳng hạn như điều chỉnh vị trí hoặc thay đổi quyền hạn, hệ thống có thể cập nhật khóa thuộc tính ngay lập tức để đảm bảo kiểm soát truy cập chính xác và thời gian thực.

Công nghệ AKAC của WiMi mang lại nhiều lợi ích như một cơ chế kiểm soát truy cập đổi mới:

Kiểm soát truy cập tinh vi linh hoạt: AKAC cho phép xác định quyền truy cập dựa trên các thuộc tính cụ thể của người dùng, thực hiện kiểm soát truy cập tinh vi linh hoạt. Người dùng có thể thiết lập các chính sách truy cập dựa trên các kết hợp thuộc tính khác nhau để đảm bảo chỉ những người dùng đáp ứng các điều kiện cụ thể mới có thể giải mã và truy cập dữ liệu. Điều này cho phép kiểm soát truy cập được thích ứng tốt hơn với các kịch bản ứng dụng khác nhau và cung cấp quyền truy cập cá nhân hóa.

Kiểm soát của chủ sở hữu dữ liệu: Công nghệ AKAC trao quyền cho chủ sở hữu dữ liệu kiểm soát trực tiếp các chính sách truy cập và phương pháp mã hóa cho dữ liệu của họ. Chủ sở hữu dữ liệu có thể thiết lập các quyền truy cập khác nhau cho người dùng hoặc nhóm người dùng khác nhau theo nhu cầu thực tế, mà không phụ thuộc vào các cơ chế kiểm soát truy cập tập trung khác. Điều này cho phép chủ sở hữu dữ liệu bảo vệ tốt hơn thông tin nhạy cảm và dữ liệu riêng tư, đảm bảo an ninh và toàn vẹn dữ liệu.

Giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu: Vì AKAC thực hiện kiểm soát truy cập tinh vi, chỉ những người dùng đáp ứng các điều kiện cụ thể mới có thể giải mã và truy cập dữ liệu. Ngay cả khi dữ liệu được truy cập bởi người dùng không được ủy quyền, vì họ không thể giải mã dữ liệu, nên họ không thể hiểu và sử dụng dữ liệu, giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Áp dụng cho nhiều kịch bản: AKAC áp dụng cho nhiều kịch bản, bao gồm điện toán đám mây, IoT, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác. Cho dù đó là hệ thống lưu trữ đám mây quy mô lớn hay thiết bị IoT bị hạn chế tài nguyên, công nghệ AKAC có thể cung cấp giải pháp kiểm soát truy cập linh hoạt, hiệu quả và an toàn.

Tối ưu hóa thuộc tính lặp lại: Công nghệ AKAC sử dụng thuật toán tối ưu hóa thuộc tính lặp lại, giảm chiều dài văn bản mã hóa và chi phí tính toán bằng cách kết hợp nhiều đánh giá của các thuộc tính lặp lại, cải thiện hiệu suất và hiệu quả của hệ thống.

Lược đồ đã được phân tích về bảo mật và hiệu suất, và kết quả cho thấy kiến trúc đề xuất có thể đạt được mục tiêu của nó, tức là đạt được yêu cầu bảo mật với chi phí giao tiếp và tính toán thấp cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Dự kiến lược đồ tối ưu hóa này sẽ được sử dụng rộng rãi trong IoT cho các cơ chế kiểm soát truy cập hiệu quả và an toàn hơn.

Việc phát triển thành công công nghệ AKAC của WiMi mang lại một giải pháp hoàn toàn mới cho lĩnh vực kiểm soát truy cập. Tính linh hoạt, kiểm soát tinh vi và hiệu suất hiệu quả của công nghệ này sẽ cung cấp các cơ chế kiểm soát truy cập dữ liệu an toàn và đáng tin cậy hơn cho các ngành công nghiệp khác nhau. Việc ứng dụng công nghệ AKAC sẽ mang lại tác động sâu rộng đối với điện toán đám mây, Internet vạn vật, và các lĩnh vực khác, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của toàn bộ lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, nó đánh dấu sự tiến bộ đáng kể của WiMi trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập. Công ty sẽ tiếp tục tận tâm đổi mới và phát triển công nghệ và cung cấp cho khách hàng và các ngành công nghiệp nhiều giải pháp chất lượng và an toàn hơn. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong các ngành công nghiệp khác nhau để cùng thúc đẩy việc ứng dụng và phổ biến công nghệ, đóng góp vào việc xây dựng một thế giới kỹ thuật số và thông minh trong tương lai.