Weibo Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 3 năm 2023 chưa kiểm toán

BẮC KINH, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Công ty Cổ phần Weibo (“Weibo” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: WB và HKEX: 9898), một nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 3 chưa kiểm toán kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023.

“Chúng tôi tiếp tục cải thiện cấu trúc lưu lượng trên nền tảng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong quý này,” ông Wang Gaofei, Giám đốc điều hành của Weibo cho biết. “Về phía người dùng, số lượng người dùng hàng tháng của chúng tôi vượt mốc 600 triệu và tiếp tục tăng trưởng một cách lành mạnh. Về mặt nội dung, chúng tôi tập trung phát triển các lĩnh vực nội dung chủ chốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng lưu lượng trên các lĩnh vực nội dung khác nhau, nâng cao sự tham gia của người dùng và mở khóa tiềm năng thương mại hóa của nền tảng chúng tôi. Về mặt thương mại hóa, ngành kinh doanh quảng cáo của chúng tôi đã có sự phục hồi nhẹ nhàng trong quý này. Chúng tôi cũng đạt được mức mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa thông qua thực thi hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả, với biên lợi nhuận từ hoạt động và biên lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP lần lượt đạt 30% và 37% trong quý này.

Những điểm nổi bật trong Quý 3 năm 2023

  • Doanh thu thuần đạt 442,2 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái theo tỷ giá hối đoái không đổi [1].
  • Doanh thu quảng cáo và tiếp thị đạt 389,3 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái theo tỷ giá hối đoái không đổi [1].
  • Doanh thu dịch vụ trị giá gia tăng (“VAS”) đạt 52,9 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái theo tỷ giá hối đoái không đổi [1].
  • Lợi nhuận từ hoạt động đạt 134,0 triệu USD, đại diện cho biên lợi nhuận từ hoạt động là 30%.
  • Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của Weibo đạt 77,5 triệu USD và lợi nhuận ròng nhạy cảm mỗi cổ phiếu đạt 0,32 USD.
  • Lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP đạt 163,9 triệu USD, đại diện cho biên lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP là 37%.
  • Lợi nhuận ròng không tính theo GAAP thuộc về cổ đông của Weibo đạt 136,6 triệu USD và lợi nhuận ròng nhạy cảm mỗi cổ phiếu không tính theo GAAP đạt 0,57 USD.
  • Số lượng người dùng hàng tháng (“MAUs”) vào tháng 9 năm 2023 là 605 triệu người, tăng khoảng 21 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Người dùng di động chiếm 95% tổng số MAUs.
  • Số lượng người dùng trung bình mỗi ngày (“DAUs”) vào tháng 9 năm 2023 là 260 triệu người, tăng khoảng 8 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

[1] Trên cơ sở tỷ giá hối đoái không đổi (không tính theo GAAP), chúng tôi giả định rằng tỷ giá đổi USD sang RMB trong quý 3 năm 2023 là như tỷ giá trong quý 3 năm 2022, tức là 6,85 RMB = 1 USD.

Kết quả tài chính Quý 3 năm 2023

Trong quý 3 năm 2023, doanh thu thuần toàn của Weibo đạt 442,2 triệu USD, giảm 3% so với 453,6 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu quảng cáo và tiếp thị trong quý 3 năm 2023 đạt 389,3 triệu USD, giảm 1% so với 393,4 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quảng cáo và tiếp thị không bao gồm doanh thu quảng cáo từ Alibaba đạt 367,6 triệu USD, giảm 3% so với 378,4 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu VAS trong quý 3 năm 2023 đạt 52,9 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái là 60,1 triệu USD, chủ yếu do doanh thu liên quan đến trò chơi điện tử giảm.

Chi phí và chi phí hoạt động trong quý 3 năm 2023 đạt tổng cộng 308,2 triệu USD, giảm 7% so với 330,3 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm sút chi phí và chi phí chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực của tỷ giá hối đoái lên số liệu báo cáo cũng như giảm chi phí nhân viên.

Lợi nhuận từ hoạt động trong quý 3 năm 2023 đạt 134,0 triệu USD, so với 123,2 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận từ hoạt động là 30%, so với 27% của năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP đạt 163,9 triệu USD, so với 162,1 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP là 37%, so với 36% của năm ngoái.

Lỗ không tính vào hoạt động trong quý 3 năm 2023 đạt 28,4 triệu USD, so với 120,4 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Lỗ không tính vào hoạt động trong quý 3 năm 2023 chủ yếu bao gồm (i) lỗ ròng từ lãi suất và các khoản khác là 19,5 triệu USD; (ii) lỗ từ đầu tư liên quan là 15,9 triệu USD, không được loại trừ theo các biện pháp không tính theo GAAP; và (iii) lợi nhuận từ thay đổi giá trị hợp lý của đầu tư vào DiDi Global Inc. (OTC Pink: DIDIY) là 6,9 triệu USD, cũng không được loại trừ theo các biện pháp không tính theo GAAP.

Chi phí thuế thu nhập đạt 25,4 triệu USD, so với 19,8 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của Weibo trong quý 3 năm 2023 đạt 77,5 triệu USD, so với lỗ ròng 17,1 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng nhạy cảm mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông của Weibo trong quý 3 năm 2023 đạt 0,32 USD, so với lỗ ròng nhạy cảm mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông của Weibo là 0,07 USD của cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng không tính theo GAAP thuộc về cổ đông của Weibo trong quý 3 năm 2023 đạt 136,6 triệu USD, so với 119,0 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Lợi