Vipshop Holdings Limited sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 7 tháng 12 năm 2023

GUANGZHOU, Trung Quốc, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Vipshop Holdings Limited (NYSE: VIPS), một nhà bán lẻ trực tuyến giảm giá hàng đầu cho các thương hiệu tại Trung Quốc (“Vipshop” hoặc “Công ty“), hôm nay thông báo rằng Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 11 giờ sáng, giờ Bắc Kinh ngày 7 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Vipshop, địa chỉ 128 Đường Dingxin, Quận Hoài Châu, Quảng Châu 510220, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Không có đề xuất nào được đưa ra để cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thay vào đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ phục vụ như một diễn đàn mở cho cổ đông và chủ sở hữu cổ phiếu lưu ký Mỹ (“ADSs“) để thảo luận về công việc của Công ty với ban lãnh đạo.

Hội đồng quản trị Công ty đã quy định thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 13 tháng 11 năm 2023 là ngày đăng ký (ngày đăng ký “Record Date“) để xác định các chủ sở hữu cổ phiếu thường của Công ty có quyền nhận thông báo và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất kỳ phiên họp hoãn hoặc bổ sung nào.

Các chủ sở hữu ghi danh của cổ phiếu thường của Công ty tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch trên Ngày đăng ký có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất kỳ hoãn phiên hoặc hoãn lại nào trực tiếp. Các chủ sở hữu lợi ích của cổ phiếu ADS của Công ty được chào mừng tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.

Công ty đã nộp Báo cáo Thường niên mẫu 20-F (Báo cáo Thường niên “Annual Report“), bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (Ủy ban Chứng khoán “SEC“). Báo cáo Thường niên của Công ty có thể truy cập trên phần quan hệ cổ đông trên trang web của Công ty tại http://ir.vip.com/, cũng như trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov/.

Các chủ sở hữu cổ phiếu thường hoặc cổ phiếu ADS của Công ty có thể yêu cầu lấy bản sao giấy của Báo cáo Thường niên miễn phí bằng cách gửi email cho Jessie Zheng, Vipshop Holdings Limited, tại ir@vipshop.com hoặc viết thư đến:

Trụ sở Vipshop, 128 Đường Dingxin
Quận Hoài Châu, Quảng Châu 510220
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Chú ý: Jessie Zheng

Về Vipshop Holdings Limited

Vipshop Holdings Limited là nhà bán lẻ trực tuyến giảm giá hàng đầu cho các thương hiệu tại Trung Quốc. Vipshop cung cấp các sản phẩm thương hiệu chất lượng và phổ biến với giá giảm đáng kể so với giá bán lẻ cho người tiêu dùng trên toàn Trung Quốc. Kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2008, Công ty đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở khách hàng và đối tác thương hiệu lớn và đang phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ir.vip.com.

Liên hệ quan hệ nhà đầu tư

Điện thoại: +86 (20) 2233-0732
Email: IR@vipshop.com