Việc thử nghiệm trên bờ hệ thống diều Dragon 12 đã hoàn tất – hiện đang được vận chuyển để lắp đặt và đưa vào vận hành tại Quần đảo Faroe: Minesto

GOTHENBURG, Thụy Điển, Ngày 9 tháng 11 năm 2023Minesto, nhà phát triển năng lượng đại dương hàng đầu, hôm nay thông báo rằng Dragon 12 kite (1,2 MW) hiện đang được vận chuyển từ cảng Uddevalla đến Quần đảo Faroe cho giai đoạn cuối cùng của việc đưa vào vận hành tại bến cảng ở Vestmanna.

Việc vận chuyển hiện đang diễn ra cho giai đoạn cuối cùng của việc tích hợp hệ thống tại bến cảng ở Vestmanna, Quần đảo Faroe. Còn công việc cần thực hiện liên quan đến việc lắp đặt nền móng đã khoan và trát, công việc này phải hoàn thành trước khi lắp đặt hệ thống phát điện ngoài khơi và bắt đầu sản xuất điện năng.

Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống phụ tại xưởng của Minesto tại Göteborg đã hoàn tất với kết quả thỏa đáng.

Sau dịch vụ và nâng cấp Dragon 4 có công suất 100kW hiện đang hoạt động ổn định sản xuất điện tại địa điểm ở Vestmanna.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Cecilia Sernhage, Giám đốc Truyền thông Chính
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/14621/3872235/2417935.pdf

Thông cáo báo chí