TTC và CQSE Hợp tác Cách mạng hóa Việc Điều phối Kiểm thử

SINGAPORE, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — TTC, nhà cung cấp dẫn đầu về kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng, tự hào thông báo về một quan hệ đối tác độc quyền với CQSE, một nhà tiên phong trong các giải pháp quét mã nâng cao. Sự hợp tác này sẽ biến đổi cách tổ chức thực hiện và tối ưu hóa quá trình kiểm thử của họ.

“Tại TTC, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp trao quyền cho khách hàng của mình để đạt được tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng phần mềm và hiệu quả,” ông Darin Aarons, Giám đốc điều hành của TTC Singapore. “Sự hợp tác của chúng tôi với CQSE và giải pháp Teamscale của họ là một bước ngoặt, cho phép chúng tôi cung cấp những hiểu biết và phân tích thời gian thực, cải thiện phạm vi kiểm thử và tăng tốc độ kiểm thử. Cùng nhau, chúng tôi sẽ định nghĩa lại bối cảnh của kiểm thử phần mềm.”

Teamscale của CQSE là một giải pháp quét mã cách mạng hóa tập hợp tất cả các tài sản kiểm thử vào một nền tảng duy nhất, không phụ thuộc công nghệ. Với công cụ mạnh mẽ này, kết hợp với chuyên môn của các kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm của TTC, các tổ chức có thể liên tục xác minh và kiểm tra phạm vi kiểm thử, bao gồm yêu cầu, kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động, xuống tận mã nguồn.

“Hợp tác với TTC giúp chúng tôi mang giải pháp quét mã nâng cao của mình đến với đối tượng rộng hơn,” ông Andreas Göb, cố vấn chất lượng phần mềm tại CQSE. “Sự kết hợp giữa Teamscale và các kỹ sư có kinh nghiệm của TTC sẽ giúp các tổ chức nhanh chóng xác định chồng chéo hoặc phủ kiểm thử dư thừa, giảm chi phí làm lại và bảo trì trong khi tăng đáng kể tốc độ kiểm thử. Sự hợp tác này mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp hướng tới hiệu quả và đổi mới.”

Sự hợp tác này nhằm hỗ trợ các tổ chức tối ưu hóa nỗ lực kiểm thử của họ bằng cách tập trung vào việc kiểm thử những thay đổi được thực hiện, dẫn đến tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao hơn. Nó cho phép các đội ngũ công nghệ chuyển từ trung tâm chi phí sang trở thành trung tâm đổi mới hiệu quả, thúc đẩy sự tăng trưởng và xuất sắc trong chất lượng phần mềm.

Để biết thêm thông tin về sự hợp tác này và nó có thể mang lại lợi ích gì cho tổ chức của bạn, vui lòng truy cập ttcglobal.com và cqse.eu.

Về TTC
TTC là nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo phần mềm hàng đầu toàn cầu với trọng tâm giúp các tổ chức chuyển đổi cách thức cung cấp công nghệ. Chúng tôi có năng lực trên nhiều lĩnh vực giao dịch cho phép khách hàng của chúng tôi tăng tốc độ và chất lượng phát triển công nghệ trong khi giảm rủi ro và chi phí. TTC được thành lập vào năm 2004 để trở thành đối tác kiểm thử có thể áp dụng các bài học và thực hành tốt nhất toàn cầu một cách phù hợp với địa phương. Chuyển sang gần hai mươi năm với văn phòng tại New Zealand, Australia, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu cùng quan hệ đối tác mạnh mẽ với các tổ chức lớn nhất thế giới, mục đích này vẫn là mục tiêu của TTC ngày nay. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ttcglobal.com.

Về CQSE 
CQSE GmbH phát triển nền tảng Trí tuệ Phần mềm Teamscale. Teamscale hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm và cung cấp khả năng hiển thị chất lượng hệ thống liên tục. Nó kết hợp các yêu cầu của quản lý dự án, lập trình viên, kiểm thử viên và kỹ sư chất lượng và cho phép kiểm soát chất lượng dài hạn và thành công. Ngoài công cụ, danh mục sản phẩm của CQSE bao gồm các dịch vụ đánh giá chất lượng hệ thống phần mềm và đảm bảo tính duy trì được lâu dài của chúng: từ kiểm toán các đặc điểm chất lượng khác nhau đến giới thiệu quy trình kiểm soát chất lượng liên tục trong quá trình phát triển và kiểm thử. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cqse.eu.

Liên hệ báo chí
Krizelle Lacson, Trưởng bộ phận Marketing TTC
Email: Krizelle.lacson@ttcglobal.com
Điện thoại di động: +6421 208 5909