Trường Kinh doanh PHBS của Đại học Bắc Kinh nhận chứng nhận EQUIS, nay sở hữu “Tam vương quyền”

THANH PHỐ THÔNG MINH, Trung Quốc, Ngày 7 tháng 11, 2023 — Vào tháng 10 vừa qua, Trường Kinh doanh HSBC thuộc Đại học Bắc Kinh (PHBS) đã được cấp chứng nhận EQUIS trong vòng năm năm. Mặc dù là một tổ chức trẻ, PHBS đã đặt mục tiêu được công nhận toàn cầu và hiện là một trong số ít trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới đạt được “Tam vương quốc” – EQUIS, AACSB và AMBA, do ba tổ chức chứng nhận uy tín nhất về trường kinh doanh trao tặng. Có 215 trường đạt chứng nhận EQUIS trên hơn 40 quốc gia trên toàn cầu, và chỉ khoảng 1% trường kinh doanh trên thế giới đạt “Tam vương quốc”.

PHBS nhận chứng nhận EQUIS, nắm giữ
PHBS nhận chứng nhận EQUIS, nắm giữ “Tam vương quốc”

Thành lập năm 1997, EQUIS đóng vai trò là tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đánh giá, cấp chứng nhận và cải thiện chất lượng của trường kinh doanh trong các lĩnh vực như quản trị, chương trình đào tạo, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu, quốc tế hóa và nhiều lĩnh vực khác. Quá trình kiểm định nghiêm ngặt của đồng nghiệp cho thấy chất lượng tổng thể, khả năng phát triển bền vững và cam kết cải tiến liên tục của trường đối với sinh viên, nhà tuyển dụng và đối tác học thuật trên toàn cầu.

Trong quá trình kiểm định, Hiệu trưởng PHBS giới thiệu những thành tựu của trường và chia sẻ chiến lược phát triển tương lai. Đại diện của giảng viên, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên và đối tác chiến lược từ ngành công nghiệp cũng tham gia phỏng vấn kiểm định.

Trong nhiều chỉ số chất lượng, nhóm kiểm định đánh giá cao chất lượng sinh viên và giảng viên, cam kết mạnh mẽ về quốc tế hóa, chương trình đào tạo thiết kế tốt, tiêu chuẩn khắt khe trong tuyển sinh và lựa chọn sinh viên, đặc biệt là tỷ lệ việc làm xuất sắc của cựu sinh viên. Theo báo cáo việc làm hàng năm, tỷ lệ việc làm ban đầu của cựu sinh viên chương trình Thạc sĩ và MBA đạt 97,7%, với đa số cựu sinh viên được tuyển dụng tại các công ty tài chính và tư vấn hàng đầu.

Nhận xét về hành động quốc tế hóa, nhóm kiểm định đánh giá cao bốn lĩnh vực: tuyển dụng giảng viên, đào tạo sinh viên, hợp tác quốc tế và phát triển cơ sở tại Anh, cơ sở nước ngoài đầu tiên mở cửa bởi một trường kinh doanh Trung Quốc tại một quốc gia phương Tây. Thông qua mạng lưới cựu sinh viên và doanh nghiệp, PHBS cũng thiết lập quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp và đào tạo sinh viên với các trường hợp thực tế. Do đó, nhóm kiểm định nhấn mạnh trường có điểm mạnh trong mạng lưới doanh nghiệp, chính sách và chuyên nghiệp tại Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Vịnh Đại.

Đặt tại Thành phố Thông minh, PHBS được thành lập vào năm 2004 với tầm nhìn thúc đẩy cam kết của Đại học Bắc Kinh trong nghiên cứu kinh tế, tài chính và quản lý toàn cầu, và phát triển thành một trung tâm kiểm định quốc tế về giáo dục kinh doanh. Việc nắm giữ nhiều chứng nhận nói lên chất lượng và thực hành của trường, và trường sẽ tiếp tục trao quyền cho sinh viên với kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trên toàn cầu bằng cách cung cấp đội ngũ giảng viên xuất sắc, nghiên cứu tác động và tiêu chuẩn cao nhất.