Tín dụng tăng 12,53%, lợi nhuận của BRI tăng lên 44,21 nghìn tỷ IDR trong 9 tháng đầu năm

JAKARTA, Indonesia, Ngày 1 tháng 11 năm 2023 — Mặc dù phải đối mặt với những thách thức kinh tế toàn cầu, tài sản của PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) tăng 9,93% lên IDR 1.851,97 nghìn tỷ, lợi nhuận ròng tăng 12,47% lên IDR 44,21 nghìn tỷ, và tín dụng tăng 12,53% lên IDR 1.250,72 nghìn tỷ trong 9 tháng đầu năm 2023.

Credit Surges by 12.53%, BRI’s Profit Soars to IDR 44.21 Trillion in 9 Months
Credit Surges by 12.53%, BRI’s Profit Soars to IDR 44.21 Trillion in 9 Months

Toàn bộ danh mục tín dụng của BRI đều tăng trưởng, với cho vay cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tăng 11,01% từ IDR 935,86 nghìn tỷ trong quý 3 năm 2022 lên IDR 1.038,90 nghìn tỷ trong quý 3 năm 2023, chiếm 83,06% tổng dư nợ tín dụng.

Hơn nữa, cam kết của ngân hàng đối với các nguyên tắc ESG được thể hiện qua sự tăng trưởng 11,89% của các khoản vay liên quan đến ESG, đạt tổng cộng IDR 750,91 nghìn tỷ, chiếm 66,1% danh mục tín dụng. Quản lý rủi ro hiệu quả giảm tỷ lệ Cho vay/Rủi ro xuống còn 13,80% đến quý 3 năm 2023. Duy trì chất lượng tín dụng làm giảm Chi phí tín dụng xuống 2,44% trong quý 3 năm 2023, với tỷ lệ Bao phủ Nợ xấu là 228,65%.

“BRI ghi nhận tăng trưởng 13,21% theo năm, đạt tổng cộng IDR 1.290,29 nghìn tỷ trong Thu hút Tiền gửi của Bên thứ ba, chủ yếu từ Tiền gửi Chi phí thấp là 63,64% hoặc IDR 821,14 nghìn tỷ, thông qua tối ưu hóa chuỗi giá trị sử dụng Qlola, tích hợp Quản lý Tiền mặt, Thương mại, Quản lý Chuỗi cung ứng, Đổi ngoại tệ, Dịch vụ Đầu tư và Bảng điều khiển Tài chính,” ông Sunarso giải thích.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 12,19% lên IDR 15,56 nghìn tỷ, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng 66,87% theo năm trong giao dịch ứng dụng BRImo Super Apps, phục vụ 29,8 triệu người dùng. AgenBRILink, với 698.000 đại lý và tăng trưởng 7,97% trong giá trị giao dịch lên IDR 1.040 nghìn tỷ, cũng thúc đẩy thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Hơn nữa, chuyển đổi số của BRI tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm tỷ lệ Chi phí hoạt động/Doanh thu từ 68,36% xuống 68,07% và tỷ lệ Chi phí/Doanh thu từ 42,55% xuống 41,28%.

Tỷ lệ Cho vay/Huy động vốn vẫn ở mức 87,76%, trong khi Hệ số An toàn vốn là 27,48%, củng cố quản lý rủi ro của BRI và hỗ trợ tăng trưởng dịch vụ tài chính và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Ông Sunarso cũng nhấn mạnh về hai chiến lược song song của BRI: nâng cao khả năng cạnh tranh cho khách hàng hiện tại và mở rộng sang phân khúc siêu nhỏ. “”Desa BRIlian” (Làng BRIlian) đã hỗ trợ 2.843 làng, và chương trình “”Klasterku Hidupku” (Cụm Doanh nghiệp Của Tôi, Cuộc Sống Của Tôi) đã nâng cao năng lực cho 18.685 cụm doanh nghiệp. Ngoài ra, 54 nhà của doanh nghiệp nhà nước đã hỗ trợ hơn 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng kiến Nắm giữ Phân khúc Siêu nhỏ tích hợp hơn 37,3 triệu khách hàng.

“Chúng tôi lạc quan về việc hoàn thành năm 2023 với hiệu suất ấn tượng bằng cách tập trung vào tăng trưởng bền vững để tăng cường tác động tại Indonesia,” ông Sunarso kết luận.

Thông tin chi tiết tại www.bri.co.id.