“Tầm nhìn cho tương lai chung” Triển lãm video ngắn toàn cầu

BẮC KINH, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — Được tài trợ bởi Cơ quan Tin tức Video CCTV (CCTV+), triển lãm video ngắn toàn cầu “Tầm nhìn vì một tương lai chung” mời các tổ chức truyền thông và nhà làm phim trên toàn thế giới chia sẻ những câu chuyện xúc động liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), nhằm tạo ra một “vành đai phát triển” mang lại lợi ích cho thế giới và xây dựng một “con đường hạnh phúc” cho mọi quốc gia.

Trải nghiệm bản tin đa kênh đầy đủ ở đây: https://www.multivu.com/players/English/9225451-vision-for-a-shared-future-global-short-video-showcase/

Tổng cộng 273 tác phẩm đến từ 96 tổ chức hoặc cá nhân ở 50 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, bao gồm 16 ngôn ngữ khác nhau. Các tác phẩm được chọn được chia thành bốn hạng mục, bao gồm 21 Câu chuyện Con đường tơ lụa xuất sắc, 16 Tác phẩm Truyền thông Con đường tơ lụa xuất sắc, 12 Người xây dựng Con đường tơ lụa xuất sắc và 12 Câu chuyện Thanh niên Con đường tơ lụa xuất sắc.