SMIC Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023

Tất cả các con số tiền trong báo cáo này được biểu thị bằng Đô la Mỹ trừ khi có ghi chú khác.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (“IFRS”).

THƯỢNG HẢI, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Công ty cổ phần Chế tạo bán dẫn quốc tế Semiconductor Manufacturing (SEHK: 00981; SSE STAR MARKET: 688981) (“SMIC”, công ty” hoặc “chúng tôi”), một trong những nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, hôm nay công bố kết quả hoạt động tổng hợp ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Năm 2023 Quý Ba điểm nổi bật

  • Doanh thu là 1.620,6 triệu Đô la Mỹ trong quý 3/2023, so với 1.560,4 triệu Đô la Mỹ trong quý 2/2023, và 1.907,0 triệu Đô la Mỹ trong quý 3/2022.
  • Lợi nhuận gộp là 321,6 triệu Đô la Mỹ trong quý 3/2023, so với 316,5 triệu Đô la Mỹ trong quý 2/2023, và 742,2 triệu Đô la Mỹ trong quý 3/2022.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp là 19,8% trong quý 3/2023, so với 20,3% trong quý 2/2023 và 38,9% trong quý 3/2022.

Hướng dẫn Quý 4 năm 2023 

Công ty dự kiến (theo IFRSs):

  • Doanh thu tăng 1% đến 3% theo quý.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp nằm trong khoảng 16% đến 18%.

Bình luận của Ban Giám đốcs

Trong quý 3 năm nay, doanh thu của Công ty là 1,62 tỷ Đô la Mỹ, tăng 3,9% theo quý, nằm ở mức giữa hướng dẫn; tỷ suất lợi nhuận gộp là 19,8%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với quý trước. Sản lượng giao hàng của Công ty tiếp tục tăng lên, tăng 9,5% theo quý. Do tổng công suất làm mẫu tăng lên 796 nghìn wafer, tỷ lệ sử dụng giảm 1,2 điểm phần trăm xuống 77,1%.

Công ty dự kiến doanh thu quý 4 sẽ tăng 1% đến 3% theo quý; tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ bị kéo xuống do áp lực suy giảm liên tục của công suất mới, dự kiến nằm trong khoảng 16~18%.

Dự kiến chi phí đầu tư vốn trong cả năm khoảng 7,5 tỷ Đô la Mỹ.

Để xem kết quả chi tiết bao gồm bảng tài chính, vui lòng nhấp vào đây: https://www.smics.com/uploads/654caf4e/ER_EN.pdf

Thông báo Hội thảo trực tuyến / Webcast

Ngày: Thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023
Thời gian: 8h30 – 9h30

WEBCAST
Cuộc hội thảo sẽ được phát trực tuyến tại:
https://edge.media-server.com/mmc/p/9g26eefw 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
Vui lòng đăng ký trước cho cuộc hội thảo tại:
https://register.vevent.com/register/BIfc921179b2f84f7694f75e97f3951c10 

LƯU TRỮ

Bản ghi âm sẽ có sẵn sau 1 giờ và sẽ được lưu trữ trong vòng 12 tháng.
https://www.smics.com/en/site/company_financialSummary 

Về SMIC

Công ty cổ phần Chế tạo bán dẫn quốc tế Semiconductor Manufacturing (SEHK: 00981; SSE STAR MARKET: 688981) là một trong những nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới và là đơn vị tiên phong về khả năng sản xuất, quy mô sản xuất và dịch vụ toàn diện trên lục địa Trung Quốc. Nhóm SMIC cung cấp dịch vụ sản xuất bán dẫn và công nghệ cho khách hàng toàn cầu trên các công nghệ quy trình 0,35 micron đến FinFET. Trụ sở chính đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc, Nhóm SMIC có cơ sở sản xuất và dịch vụ quốc tế, với ba nhà máy sản xuất vi mạch 8 inch và bốn nhà máy 12 inch tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên TânThâm Quyến, và ba nhà máy 12 inch đang được xây dựng tại Thượng Hải, Bắc KinhThiên Tân. Nhóm SMIC cũng có văn phòng tiếp thị và dịch vụ khách hàng tại Mỹ, Châu Âu, Nhật BảnĐài Loan, Trung Quốc, và văn phòng đại diện tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.smics.com.

Tuyên bố tương lai

Thông cáo này ngoài thông tin lịch sử còn chứa các tuyên bố dự đoán tương lai. Các tuyên bố dự đoán tương lai dựa trên các giả định, kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, dự báo và dự kiến hiện tại của SMIC về các sự kiện hoặc kết quả trong tương lai. SMIC sử dụng các từ ngữ bao gồm nhưng không giới hạn ở “tin tưởng”, “dự đoán”, “định”, “ước tính”, “hy vọng”, “dự án”, “mục tiêu”, “tiến tới”, “tiếp tục”, “nên”, “có thể”, “tìm kiếm”, “nên”, “kế hoạch”, “có thể”, “tầm nhìn”, “mục tiêu”, “mong muốn”, “mục đích”, “lịch trình”, “triển vọng” và các từ ngữ tương tự để chỉ ra các tuyên bố dự đoán tương lai. Những tuyên bố dự đoán tương lai này là ước tính của lãnh đạo cấp cao SMIC dựa trên phán đoán tốt nhất của họ và liên quan đến rủi ro đáng kể, cả đã biết và chưa biết, độ không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến hiệu suất thực tế, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của SMIC có thể khác đáng kể so với những gì được đề cập trong các tuyên bố dự đoán tương lai bao gồm, trong số những thứ khác, rủi ro liên quan đến tính chu kỳ và điều kiện thị trường trong ngành bán dẫn, cạnh tranh gay gắt trong ngành bán dẫn, việc chấp nhận đúng thời hạn của khách hàng SMIC đối với các sản phẩm mới, việc giới thiệu kịp thời các công nghệ mới, khả năng đưa các sản phẩm mới vào sản xuất hàng loạt, cung cầu dịch vụ sản xuất bán dẫn điện tử, thiếu hụt thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu, phần mềm và hỗ trợ dịch vụ của chúng, lệnh hoặc phán quyết từ các vụ kiện đang chờ xử lý, kiện tụng về sở hữu trí tuệ trong ngành bán dẫn, điều kiện kinh tế chung, biến động tỷ giá hối đoái và rủi ro chính trị.

Liên hệ: