Shutterstock Công bố TRUST, cách tiếp cận tốt nhất của họ về AI đạo đức

Là công ty đầu tiên mang AI an toàn thương mại đến ngành công nghiệp, Shutterstock TRUST phục vụ như một hướng dẫn cho các thương hiệu và công ty tìm kiếm một khuôn khổ cho AI có trách nhiệm

NEW YORK, Ngày 10 tháng 11, 2023Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), một nền tảng sáng tạo toàn cầu hàng đầu kết nối thương hiệu và doanh nghiệp với nội dung chất lượng, hôm nay công bố TRUST, một khuôn khổ hướng dẫn chính thức thể hiện các giá trị và cam kết sử dụng AI có trách nhiệm của Shutterstock trong sản phẩm và quy trình làm việc của mình. TRUST, viết tắt của Training, Royalties, Uplift, Safeguards và Transparency, phản ánh các cam kết cốt lõi mà Shutterstock đã tích cực duy trì trong hai thập kỷ qua. Trong một ngành công nghiệp chưa được quy định và đang phát triển nhanh chóng, khuôn khổ này cũng có thể phục vụ như một danh sách kiểm tra có hành động cho các công ty thử nghiệm công nghệ AI và nhấn mạnh lại các nguyên tắc hoạt động tập trung vào người đóng góp suốt đời của Shutterstock.

TRUST (Training, Royalties, Uplift, Safeguards and Transparency) phản ánh các cam kết cốt lõi mà Shutterstock đã tích cực duy trì trong hai thập kỷ qua và tiếp tục là nhà tiên phong trong AI có đạo đức

TRUST (Training, Royalties, Uplift, Safeguards and Transparency) phản ánh các cam kết cốt lõi mà Shutterstock đã tích cực duy trì trong hai thập kỷ qua và tiếp tục là nhà tiên phong trong AI có đạo đức.

Cam kết của TRUST bao gồm:

Training trên dữ liệu được cấp phép một cách đúng đắn
Royalties bù đắp cho nghệ sĩ một cách công bằng
Uplift và quảng bá sự đa dạng phản ánh thế giới
Safeguards kiểm soát nội dung và bảo vệ khách hàng
Transparency theo mặc định

“Duy trì sự tin tưởng của các đóng góp viên và khách hàng là trọng tâm của chúng tôi, và khuôn khổ TRUST khẳng định hành động chúng tôi thực hiện để hỗ trợ cam kết này,” bà Alessandra Sala, Giám đốc khoa học dữ liệu và AI cao cấp tại Shutterstock cho biết. “Chúng tôi luôn đào tạo trên dữ liệu được cấp phép hợp pháp, tìm kiếm nguồn doanh thu mới cho các nghệ sĩ đóng góp và nâng cao sự công nhận của các nhà sáng tạo và các nhóm thiểu số. TRUST hình thành các nguyên tắc này thành một cách rõ ràng, thẳng thắn mà ngành công nghiệp có thể noi theo khi bắt đầu hành trình AI có trách nhiệm của riêng mình.”

Training
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ là trọng tâm của kinh doanh Shutterstock như một nhà dẫn đầu toàn cầu về cấp phép nội dung. Điều này bao gồm đảm bảo rằng các mô hình AI của chúng tôi chỉ được đào tạo trên nội dung được cấp phép hợp pháp và yêu cầu các đối tác AI của chúng tôi tuân thủ chuẩn mực tương tự. Shutterstock đã thực hiện các biện pháp cẩn thận để đảm bảo rằng họ có quyền cấp phép nội dung trên nền tảng của mình và nội dung tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi.

Hơn nữa, người đóng góp có quyền từ chối việc sử dụng dữ liệu của họ cho các thỏa thuận dữ liệu để tôn trọng tự chủ và sở thích của họ, tuy nhiên đến nay chỉ khoảng 1% người đóng góp cho nền tảng Shutterstock đã lựa chọn làm như vậy.

Royalties 
Quỹ đóng góp của Shutterstock là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ nghệ sĩ thông qua bù đắp. Đến nay, Quỹ đóng góp của Shutterstock đã bù đắp cho hàng trăm nghìn nghệ sĩ, dự kiến thanh toán cho hàng triệu người nữa, về vai trò của nội dung sở hữu trí tuệ của họ trong việc đào tạo công nghệ sinh tạo của chúng tôi.

Uplift 
Sứ mệnh của chúng tôi luôn là nâng cao nội dung đa dạng và đầu tư hỗ trợ và hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung thiểu số để đạt được phổ biểu diễn rộng nhất. Các nhóm của Shutterstock nỗ lực cải thiện sự đại diện của các giới tính, sắc tộc và khuynh hướng khác nhau, cũng như đảm bảo một nền tảng sáng tạo công bằng thông qua các sáng kiến như Quỹ Create và các đối tác như UN AI for Good và World Ethical Data Foundation. Điều này cũng bao gồm nâng cao và mở rộng việc sử dụng nội dung do con người tạo ra, đảm bảo các tính năng AI của chúng tôi trao quyền cho việc sử dụng nâng cao nội dung như vậy để hỗ trợ – không thay thế – tài năng độc đáo của nghệ sĩ.

Safeguards 
Shutterstock đã đi đầu trong việc bảo vệ bảo hiểm tiên tiến cho trải nghiệm không lo ngại cho khách hàng và khán giả của họ, đảm bảo một cách tiếp cận có đạo đức, tính pháp lý và an toàn thương hiệu thông qua các bảo vệ và kiểm soát nội dung theo yêu cầu.

Các biện pháp kiểm soát nội dung nhiều lớp của Shutterstock giúp ngăn chặn việc tạo ra nội dung thể hiện chủ đề người lớn, chủ đề phản cảm hoặc bạo lực. Những biện pháp an toàn này cũng bao gồm bảo vệ chống trách nhiệm đào tạo AI đối với tất cả các giấy phép nội dung AI được tạo ra. Khách hàng doanh nghiệp của Shutterstock cũng có thể nhận được các biện pháp bảo vệ tương tự đối với nội dung AI được tạo ra như tài sản stock truyền thống, trong khi các trường hợp đặc biệt nhận thêm bảo đảm tài sản.

Trong một cuộc khảo sát thực hiện với khách hàng doanh nghiệp của Shutterstock, hơn 60% người trả lời cho biết tiêu chí quan trọng nhất đối với họ khi lựa chọn một nền tảng AI là đảm bảo sử dụng thương mại an toàn. Shutterstock là công ty duy nhất cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp tùy chọn kiểm duyệt nội dung được cấp