Senmiao Technology công bố số liệu hoạt động nền tảng đặt xe tháng 8/2023

CHENGDU, Trung Quốc, 14 tháng 9 năm 2023Senmiao Technology Limited (“Senmiao” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: AIHS), một công ty tài chính và dịch vụ tập trung vào ngành gọi xe trực tuyến ở Trung Quốc cũng như là nhà điều hành nền tảng gọi xe trực tuyến của riêng mình, hôm nay công bố các số liệu hoạt động cho nền tảng gọi xe trực tuyến của riêng mình cho tháng tháng 8 năm 2023. Trong tháng tháng 8 năm 2023, Senmiao và các công ty liên kết đã ghi nhận 0,62 triệu đơn hàng hoàn thành, so với 0,69 triệu đơn hàng hoàn thành trong tháng tháng 7 năm 2023. Sự giảm này chủ yếu là do tác động tiếp diễn của việc kiểm tra tuân thủ do Gaode thực hiện, đối tác nền tảng gọi xe trực tuyến của Senmiao theo mô hình ban đầu1, dẫn đến giảm số lượng đơn hàng hoàn thành tại thị trường chính của Senmiao là Quảng Châu vào tháng 7 và tháng 8.

Các con số báo cáo bao gồm số lượng đơn hàng hoàn thành từ một số đối tác nền tảng gọi xe ở Thành Đô, sử dụng mạng lưới xe và tài xế của Senmiao với mức phí hàng tháng cố định.

Kể từ khi ra mắt nền tảng gọi xe trực tuyến của mình vào tháng tháng 10 năm 2020, đã có hơn 24,6 triệu chuyến đi được hoàn thành bằng cách sử dụng nền tảng của riêng mình. Hơn 8,6 triệu chuyến đã được hoàn thành trên một số nền tảng hợp tác với Senmiao kể từ tháng tháng 8 năm 2021. Số lượng tài xế hoàn thành các chuyến đi thông qua tất cả các nền tảng (được gọi là Tài xế Hoạt động) trong tháng tháng 8 năm 2023 là 5.412, so với 5.815 trong tháng tháng 7 năm 2023.

Bảng dưới đây trình bày các số liệu hoạt động ước tính chưa được kiểm toán của nền tảng gọi xe trực tuyến của Senmiao và các công ty liên kết kể từ khi ra mắt vào tháng tháng 10 năm 2020.

Đơn hàng
Hoàn thành theo
Mô hình Ban đầu
[1]

(đơn vị nghìn)

Đơn hàng
Hoàn thành theo
Mô hình Mới
[2] 
(đơn vị nghìn)

Tổng Đơn hàng
Hoàn thành

(đơn vị nghìn)

Tổng Phí trả
bởi Người đi xe

(đơn vị nghìn USD)

Tài xế
Hoạt động

Tháng 10-12 năm 2020

1.318

1.318

4.039

N/A

Tháng 1-12 năm 2021

13.360

2.485

15.845

49.505

N/A

Tháng 1 năm 2022

455

492

947

3.413

7.085

Tháng 2 năm 2022

344

371

715

2.651

6.008

Tháng 3 năm 2022