Peritus Capital Làm Đơn Vị Sắp Xếp Và Tư Vấn Tài Chính Chính Cho Pacifico Aquaculture Trong Dự Án Tài Trợ Cân Bằng

NEW YORK, Ngày 1 tháng 11 năm 2023 — Peritus Capital rất vui mừng thông báo về vai trò của mình là Người đứng đầu Sắp xếp và Cố vấn Tài chính cho Pacifico Aquaculture SAPI de CV (Pacifico) liên quan đến thỏa thuận tài trợ dự án với Equilibrium Capital. Các điều khoản của giao dịch không được tiết lộ.

Quỹ sẽ được sử dụng để xây dựng Hệ thống Nuôi trồng Thủy sản Tuần hoàn cấp tiến, mở rộng năng lực ương nuôi và ương dưỡng của Pacifico đối với các cá thể cá trắm băng non trước khi đưa vào bè nuôi ngoài khơi đặt tại bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.

Sử dụng Hệ thống RAS cho sản xuất cá con và tăng kích thước chúng trước khi nuôi ngoài khơi là một chiến lược đã được kiểm chứng giữa các trang trại phát triển, quy mô lớn. Ứng dụng của nó có thể giảm thiểu tử vong của cá do bệnh tật và săn mồi, cải thiện chuyển hóa thức ăn và tăng lợi nhuận cũng như bền vững hơn đối với đại dương.

Thương vụ này sẽ đánh dấu cho cơ sở RAS quy mô thương mại đầu tiên được tích hợp vào trang trại cá trắm băng, hỗ trợ kế hoạch phát triển to lớn của Pacifico.

Pacifico Aquaculture SAPI de CV (Pacifico) là công ty con của Butterfly Equity, một công ty đầu tư tư nhân tập trung vào lĩnh vực thực phẩm với tổng tài sản quản lý trên USD 4 tỷ.

Peter Tang, Giám đốc Tài chính và Giám đốc Điều hành tại Butterfly Equity, bình luận: “Chúng tôi rất ấn tượng với chuyên môn và kinh nghiệm ngành của đội ngũ Peritus trong việc tài trợ tài sản xuyên biên giới phức tạp này. Đây là một đầu tư mang tính đột phá sẽ cho phép Pacifico mở rộng đáng kể năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với cá trắm băng nuôi bền vững.”

“Chúng tôi rất tự hào khi đã hỗ trợ những đội ngũ xuất sắc tại Pacifico, Equilibrium và Butterfly Equity; thị trường vốn đang gặp khó khăn, nhưng Pacifico là một công ty xuất sắc. Chúng tôi rất vui khi Equilibrium nhìn thấy toàn bộ tiềm năng của họ,” Giám đốc điều hành Peritus Capital Howard Tang bổ sung.

Về Peritus Capital
Peritus Capital là một công ty đầu tư chuyên nghiệp nhỏ hơn do người thiểu số sở hữu và điều hành, đầu tư vào, hỗ trợ và tài trợ phát triển toàn cầu của các công ty đang khởi nghiệp và đã thành lập tích hợp các nguyên tắc Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào mô hình kinh doanh của họ nhằm sinh lợi. Peritus Capital là thành viên môi giới đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và thành viên FINRA. www.perituscap.com. 

Liên hệ báo chí
Courtney Bosh
courtney@perituscap.com

Liên hệ Phát triển Kinh doanh/Đầu tư
Ching Ryan
ching@perituscap.com