Những sáng chế và ứng dụng đổi mới được ghi nhận với Giải thưởng CNTT Hồng Kông 2023

HỒNG KÔNG, Ngày 7 tháng 11 năm 2023 — Lễ trao giải Giải thưởng CNTT Hồng Kông 2023 (Giải thưởng) đã được tổ chức vào Ngày 3 tháng 11, với KRIP Limited được trao Giải thưởng của Năm bởi Phó Thư ký Tài chính, Ông Michael Wong. KRIP Limited cũng là người chiến thắng Giải trích biệt FinTech, vượt qua bảy người chiến thắng hạng mục khác với sản phẩm chiến thắng của mình, krip HK.

The Deputy Financial Secretary, Mr Michael Wong (front row, centre), presents the Award of the Year at the Hong Kong ICT Awards 2023 Awards Presentation Ceremony to KRIP Limited in the evening (November 3). The Chairman of the Hong Kong ICT Awards 2023 Grand Judging Panel, the President of City University of Hong Kong, Professor Freddy Boey (front row, left), is also present.
Phó Thư ký Tài chính, Ông Michael Wong (hàng trước, giữa) trao Giải thưởng của Năm tại Lễ trao giải Giải thưởng CNTT Hồng Kông 2023 cho KRIP Limited vào buổi tối (Ngày 3 tháng 11). Chủ tịch Ban Giám khảo chung của Giải thưởng CNTT Hồng Kông 2023, Hiệu trưởng Đại học Thành phố Hồng Kông, Giáo sư Freddy Boey (hàng trước, trái) cũng có mặt.

Ông Wong ca ngợi những người chiến thắng vì những đổi mới đột phá và sáng kiến mà họ đã thể hiện khả năng và nhiệt tình để đẩy ranh giới xuất sắc vượt qua giới hạn, bổ sung rằng các giải pháp và ứng dụng tiên tiến mà họ đã sản xuất giúp tạo ra tác động tích cực đối với xã hội và giới thiệu Hồng Kông như một trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu. Ông lưu ý rằng Chính phủ cũng đang nỗ lực không ngừng áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm trí tuệ nhân tạo, blockchain và Web3 trong số những công nghệ khác, để thúc đẩy sự phát triển của Hồng Kông thành một thành phố thông minh cũng như tăng tốc phát triển nền kinh tế số.

Giải thưởng CNTT Hồng Kông hướng tới việc công nhận và thúc đẩy các sáng chế và ứng dụng CNTT địa phương xuất sắc. Giải thưởng đã được công nhận rộng rãi là sự kiện cờ hiệu hàng năm của ngành công nghiệp địa phương kể từ khi ra mắt vào năm 2006. Ngoài việc khuyến khích và công nhận sáng tạo địa phương, Giải thưởng cũng giúp các người chiến thắng và sản phẩm của họ tiến vào các thị trường Trung Quốc đại lục và nước ngoài.

Dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Giám đốc Thông tin Chính phủ và với nỗ lực phối hợp của tất cả các Tổ chức dẫn đầu, Ủy ban Chỉ đạo và Tiểu ban Đảm bảo Tiêu chuẩn, Ban Giám khảo chung, các giám khảo, đánh giá viên và các tổ chức hỗ trợ, Giải thưởng CNTT Hồng Kông đã thành công. Chủ tịch Ban Giám khảo chung, Hiệu trưởng Đại học Thành phố Hồng Kông, Giáo sư Freddy Boey, chúc mừng các người đoạt giải vì những sáng kiến đặc biệt nhằm cải thiện cuộc sống con người.

“Các giải pháp đổi mới và sáng kiến đột phá của các người đoạt giải đã đặt tiêu chuẩn xuất sắc mà cộng đồng CNTT có thể học hỏi và được truyền cảm hứng,” Giáo sư Boey nói, thêm rằng ông đặc biệt phấn khích về Giải trích biệt Sáng tạo Sinh viên bởi Hồng Kông may mắn có một lực lượng sinh viên cực kỳ tài năng, và mọi người nên giúp hướng dẫn thanh niên theo đuổi ước mơ của họ.

Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Công nghệ và Công nghiệp, Giáo sư Sun Dong, trao cúp cho tám người chiến thắng Giải trích biệt để ghi nhận thành tích xuất sắc của họ. Các người chiến thắng bao gồm:

 1. Giải trích biệt Giải trí số
  Quantum Matrix Limited / Hiệp hội Thiết kế Thời trang Hồng Kông
  (JUXTAPOSED 2022 FASHION META)
 2. Giải trích biệt FinTech
  KRIP Limited (krip HK)
 3. Giải trích biệt Doanh nghiệp Khởi nghiệp
  LASENSE TECHNOLOGY LIMITED
  (Quang phổ hấp thụ laser cho sàng lọc ung thư phổi sớm)
 4. Giải trích biệt Doanh nghiệp Thông minh
  Optix Solutions Limited / Công ty Đường sắt MTR
  (Cách mạng hóa kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong ngành xây dựng bằng AI)
 5. Giải trích biệt Cuộc sống Thông minh
  Bệnh viện Yểu Đức Nữ Tử Đông
  (Làm cho điều không thể nhìn thấy trở nên có thể chạm tới: In 3D mô hình giải phẫu có thực tế cảm giác)
 6. Giải trích biệt Động lực Thông minh
  TriTerra Technology Limited
  (Kaihon1000 Trạm năng lượng thông minh)
 7. Giải trích biệt Con người Thông minh
  Cognitact Limited
  (Chỉ số sinh học protein để đánh giá bệnh Alzheimer)
 8. Giải trích biệt Sáng tạo Sinh viên
  Đại học Bách khoa Hồng Kông (ZENG Jingqiang)
  (Meditech)

Thông tin chi tiết về các người chiến thắng và sự kiện có sẵn trên trang web của Giải thưởng CNTT Hồng Kông (www.hkictawards.hk).