Longbridge ra mắt “Giao dịch Đêm Mỹ”, cho phép giao dịch cổ phiếu Mỹ suốt 24 giờ.

HỒNG KÔNG, Ngày 7 tháng 11 năm 2023 — Longbridge Securities (Longbridge) thông báo ra mắt dịch vụ “Giao dịch Đêm Mỹ”, cho phép giao dịch 24 giờ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư truy cập thị trường toàn cầu tốt hơn. Nhà đầu tư Hồng Kông bây giờ có thể giao dịch cổ phiếu Mỹ vào ban ngày trong ngày làm việc ở Hồng Kông, kết hợp phiên giao dịch trước và sau giờ làm việc, dịch vụ này cung cấp cho nhà đầu tư Hồng Kông một dịch vụ giao dịch “5×24” cho cổ phiếu Mỹ suốt ngày, mang lại nhiều lựa chọn giao dịch linh hoạt và trải nghiệm đầu tư toàn cầu phong phú hơn.

Làm thay đổi thói quen ở thức khuya, nhà đầu tư bây giờ có thể giao dịch bất cứ lúc nào

Giao dịch Đêm Mỹ” của Longbridge mang lại một phiên giao dịch mới cho nhà đầu tư, cho phép họ tiếp tục giao dịch sau giờ giao dịch thông thường của thị trường cổ phiếu Mỹ, phục vụ cho sự thay đổi động lực của thị trường quốc tế và nhu cầu của nhà đầu tư ở các múi giờ khác nhau. Phiên giao dịch đêm từ 8:00 PM đến 3:50 AM giờ Đông, tương ứng 8:00 AM đến 3:50 PM giờ Hồng Kông (trong mùa giờ ban ngày Đông) hoặc điều chỉnh thêm một giờ trong mùa giờ tiết kiệm Đông, từ 9:00 AM đến 4:50 PM giờ Hồng Kông. Giao dịch đêm, cùng với phiên trước và sau giờ, thị trường chính và sau giờ, tạo thành chu kỳ giao dịch 24 giờ của thị trường cổ phiếu Mỹ. Giao dịch đêm tuân theo lịch nghỉ lễ trao đổi và đồng bộ với các ngày giao dịch thông thường, trừ các ngày nghỉ lễ.

Giao dịch Đêm cũng cung cấp cơ hội duy nhất cho nhà đầu tư để phòng ngừa vị thế của họ trước các rủi ro thị trường tiềm ẩn. Nhà đầu tư có thể phản ứng nhanh chóng với các diễn biến tài chính toàn cầu, điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình và nắm bắt cơ hội hoặc giảm thiểu rủi ro. Sáng kiến này hướng tới đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư từ các múi giờ và vị trí địa lý khác nhau, cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho những người muốn tận dụng cơ hội liên múi giờ hoặc không thể tham gia giao dịch vào ban ngày.

Hỗ trợ cổ phiếu, ETF và bán khống, nắm bắt mọi cơ hội đầu tư

Longbridge hỗ trợ giao dịch đêm cho cổ phiếu và ETF. Hiện tại, có 55 chứng khoán ban đầu có sẵn cho “Giao dịch Đêm Mỹ”, khiến Longbridge trở thành một trong những môi giới hỗ trợ số lượng chứng khoán cao nhất cho “Giao dịch Đêm Mỹ” tại Hồng Kông. Để cung cấp thông tin rõ ràng cho nhà đầu tư, Longbridge đã thêm nhãn “24H” trên trang chi tiết cổ phiếu cá nhân trên ứng dụng của họ, thuận tiện cho việc xác định nhanh chứng khoán có thể giao dịch vào ban đêm.

Giới thiệu “Giao dịch Đêm Mỹ” sẽ tiếp tục nâng cao tính tiện lợi đầu tư cho khách hàng Hồng Kông và cung cấp cho họ trải nghiệm đầu tư phong phú hơn trên thị trường toàn cầu. Người phát ngôn của Longbridge cho biết họ đã quan sát thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư Hồng Kông đối với cổ phiếu Mỹ, nhưng sự khác biệt về múi giờ đã gây khó khăn. Do đó, họ đã phát triển và ra mắt tính năng “Giao dịch Đêm Mỹ” nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư về việc tiếp cận dễ dàng hơn với các khoản đầu tư toàn cầu.

Là một môi giới xã hội thế hệ mới đến từ Singapore, Longbridge cam kết sử dụng các ứng dụng công nghệ tài chính đổi mới để tạo ra công cụ đầu tư tốt hơn cho mọi nhà đầu tư. Họ hướng tới cung cấp hỗ trợ ra quyết định thông minh cho mỗi khoản đầu tư và trao quyền cho cá nhân để có được trải nghiệm đầu tư toàn cầu phong phú với ngưỡng thấp hơn và phí thấp hơn.

Longbridge tiếp tục xây dựng nền tảng giao dịch thực sự miễn phí cho cổ phiếu Hồng Kông và Mỹ, cung cấp hơn 32.000 sản phẩm tài chính có thể giao dịch, bao gồm cổ phiếu, lựa chọn cổ phiếu Mỹ, phái sinh, ETF, REIT và quỹ. Họ nỗ lực cung cấp cho người dùng các cơ hội đầu tư toàn cầu phong phú và dịch vụ chất lượng cao.

Để biết thêm chi tiết về “Giao dịch Đêm Mỹ” cho cổ phiếu Mỹ, xin vui lòng tham khảo Hướng dẫn trung tâm trợ giúp chính thức của Longbridge Securities tại: https://support.longbridgehk.com/topics/marketdata/Overnight20230922?locale=en 

Về Longbridge Securities

Longbridge Securities (Longbridge) là một môi giới xã hội thế hệ mới đến từ Singapore. Được thành lập vào tháng 3 năm 2019, Longbridge đã nhận được hơn 21 giấy phép hoặc chứng chỉ quản lý tài chính tại Singapore, Hồng Kông, Hoa Kỳ, New Zealand và các địa điểm toàn cầu khác. Longbridge Securities (Hồng Kông) Limited (CE No: BPX066) nắm giữ giấy phép thuộc các hạng mục 1, 4 và 9 do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Tương lai Hồng Kông cấp phát. Longbridge cam kết áp dụng công nghệ tài chính đổi mới nhằm tạo ra nền tảng thân thiện hơn cho đầu tư cổ phiếu Hồng Kông và Mỹ, trao quyền cho cá nhân có được trải nghiệm đầu tư toàn cầu phong phú hơn với ngưỡng thấp hơn và phí thấp hơn.