LEVELUP Climate Tech Hợp tác với Giáo sư Sumit Agarwal của Đại học Quốc gia Singapore để Phát triển Phần mềm Dịch vụ (SaaS) để Trực quan hóa và Giảm thiểu Tác động Môi trường trong Lĩnh vực Thực phẩm và Nông nghiệp

SINGAPORE, Nov. 7, 2023 — CÔNG TY LEVELUP Climate Tech Pte. Ltd. (“LEVELUP”) rất vui mừng thông báo về một hợp tác với Giáo sư Sumit Agarwal của Đại học Quốc gia Singapore (“NUS”). Sự hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển LEVELUP Impact; nền tảng SaaS để trực quan hóa các tác động môi trường, bao gồm tính toán lượng khí nhà kính (“GHG”) phát thải trong các ngành lương thực.

Giáo sư Agarwal, Giáo sư Tài chính, Kinh tế và Bất động sản mang tên Low Tuck Kwong và Giám đốc điều hành Viện Tài chính và Kinh tế Xanh bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore, mang đến một khối lượng kiến thức phong phú cho hợp tác này. Nghiên cứu của ông bao gồm các lĩnh vực đa dạng như bền vững hộ gia đình, tổ chức tài chính, tài chính hộ gia đình, tài chính hành vi và thị trường bất động sản. Đáng chú ý, ông thúc đẩy khái niệm về điểm carbon tại Singapore, tương tự như điểm tín dụng hoặc sức khỏe, nhằm trao quyền cho cá nhân đưa ra các lựa chọn hàng ngày thân thiện với môi trường.

“Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Giáo sư Sumit Agarwal, người mang đến những cái nhìn sâu sắc vô giá cho chúng tôi.” Shigeo Taniuchi nói. “Sự hợp tác này nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của chúng tôi trong việc nâng cao khả năng của LEVELUP Impact, cung cấp nhiều giải pháp toàn diện và đầy đủ hơn.”

“Bền vững là một khái niệm rộng lớn đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về tác động môi trường của chúng ta, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Hợp tác với LEVELUP sẽ giúp chúng tôi giải quyết trực tiếp những thách thức này.” Giáo sư Agarwal bổ sung. “Tôi rất phấn khởi khi làm việc với LEVELUP để hướng dẫn việc tạo ra các công cụ cần thiết. Tôi tin chắc rằng những công cụ này sẽ giúp các công ty dễ dàng kết hợp bền vững vào quá trình ra quyết định của họ, cho phép họ thực hiện hành động có trách nhiệm với môi trường.”

Sự hợp tác giữa LEVELUP và Giáo sư Sumit Agarwal được thúc đẩy bởi cam kết chung đối phó với những thách thức môi trường cấp bách của thời đại chúng ta. Bằng cách kết hợp chuyên môn và nguồn lực chung, họ hướng tới việc đẩy nhanh tiến trình hướng tới sứ mệnh “THỰC PHẨM BỀN VỮNG CHO THẾ HỆ TIẾP THEO”.

Về CÔNG TY LEVELUP Climate Tech Pte. Ltd. 

LEVELUP là một công ty khởi nghiệp đặt trụ sở tại Singapore, với sứ mệnh “THỰC PHẨM BỀN VỮNG CHO THẾ HỆ TIẾP THEO”, hướng tới cung cấp các giải pháp giải quyết các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. LEVELUP đã phát triển nền tảng LEVELUP Impact; SaaS để trực quan hóa các tác động môi trường, bao gồm tính toán lượng khí nhà kính phát thải trong các ngành lương thực. Hợp tác với các giáo sư và trường đại học, LEVELUP đã chuẩn bị cho việc ra mắt kinh doanh và khởi động hoạt động tại các thị trường toàn cầu.

[Media Contact]
Contact: Mizuho Taniguchi
Email: pr@levelupclimate.com
Website: levelupclimate.com