Lễ hội Ginseng Thế giới Geumsan lần thứ 41: Geumsan được tuyên bố là Thủ đô Ginseng của Thế giới

GEUMSAN, Hàn Quốc, Ngày 7 tháng 11 năm 2023 — Ngày 6 tháng 10, Thị trưởng huyện Geumsan Park Beom-in tuyên bố Geumsan là ‘Thủ đô nhân sâm thế giới’ tại lễ khai mạc Liên hoan nhân sâm thế giới Geumsan lần thứ 41.

Tuyên bố Geumsan là Thủ đô nhân sâm thế giới

Nhân sâm Sky Gift Geumsan là sản phẩm cao cấp đại diện của Hàn Quốc đã nổi tiếng toàn cầu như là đại dược cho loài người trong 1.500 năm qua.

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2018, Nông nghiệp trồng nhân sâm truyền thống Geumsan là nhân sâm duy nhất trên thế giới được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) liệt kê là Di sản Nông nghiệp Quan trọng của Thế giới. Hơn nữa, huyện Geumsan-gun đang dẫn đầu việc phát triển ngành công nghiệp nhân sâm ở các lĩnh vực như trồng trọt, chế biến, phân phối và các sự kiện văn hóa.

Geumsan, “quê hương của sự sống” bảo vệ và nuôi dưỡng sức khỏe chúng ta với nhân sâm tốt nhất, hiện tuyên bố mình là thủ đô nhân sâm của thế giới và sẽ dẫn đầu phát triển bền vững ngành công nghiệp nhân sâm như sau.

  1. Trồng nhân sâm với hiệu quả và an toàn xuất sắc, phát triển sản phẩm đa dạng và xuất sắc để thúc đẩy sức khỏe và sắc đẹp.
  2. Thiết lập hệ thống phân phối nhân sâm thích hợp cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.
  3. Phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến có thể hỗ trợ tăng trưởng ngành công nghiệp nhân sâm.
  4. Truyền bá rộng rãi giá trị quý báu của nhân sâm: một tài sản toàn cầu quan trọng của nhân loại.
  5. Dẫn đầu trao đổi và hợp tác quốc tế để mở rộng và phát triển ngành công nghiệp nhân sâm toàn cầu.

Ngoài ra, vào ngày 21 tháng 6, Cơ quan Phát triển Nhân sâm và Thảo dược Geumsan và Mạng lưới Tổ chức Tự nguyện Hàn Quốc, đã ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh để tiến hành chiến dịch thay đổi tên tiếng Anh của nhân sâm từ “Ginseng” thành “Insam”.