Khảo sát tiết lộ nhận thức đáng kể về các sáng kiến xanh trong ngành an ninh

HANGZHOU, Trung Quốc, Ngày 7 tháng 11 năm 2023 — Hikvision và asmag.com gần đây đã tiến hành một cuộc khảo sát hợp tác, nghiên cứu tâm lý thị trường về các phương pháp và công nghệ xanh trong ngành công nghiệp an ninh. Cuộc khảo sát thu thập được những hiểu biết quý báu về tầm quan trọng của tính bền vững và cách nó ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và mua sắm của những người tham gia khảo sát.

Survey reveals significant awareness of green initiatives in the security industry
Cuộc khảo sát tiết lộ nhận thức đáng kể về các sáng kiến xanh trong ngành công nghiệp an ninh

Sự quen thuộc đáng kể với các phương pháp xanh

Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn đáp viên (88%) – cả từ khu vực phương Tây và châu Á – bày tỏ sự quen thuộc với chủ đề này, chỉ ra sự nhận thức mạnh mẽ về tầm quan trọng của nó trong ngành công nghiệp an ninh. Tuy nhiên, những sự khác biệt đã được ghi nhận trong mức độ hiểu biết và áp dụng.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và giải pháp an ninh xanh

Cuộc khảo sát cho thấy có nhu cầu đối với các sản phẩm và giải pháp an ninh xanh trên cả thị trường phương Tây và châu Á. Tuy nhiên, nhu cầu ổn định hơn được quan sát ở đáp viên phương Tây và cơ hội tăng trưởng tiềm năng ở châu Á.

Kết quả khảo sát cho thấy đáp viên phương Tây nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với các sản phẩm và giải pháp thân thiện môi trường, với 11% báo cáo yêu cầu ổn định và 33% báo cáo yêu cầu thường xuyên từ khách hàng. Số liệu thấp hơn đối với đáp viên châu Á với 10% và 12% tương ứng. Tuy nhiên, số lượng đáng kể 39% đại lý kênh châu Á lưu ý rằng yêu cầu định kỳ có thể cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các giải pháp bền vững.

Thách thức trong việc áp dụng các phương pháp xanh trong ngành công nghiệp an ninh

Ước tính 18% đáp viên khảo sát cho biết một trở ngại lớn hiện nay là việc áp dụng các phương pháp xanh và giảm carbon chưa được công nhận là quan trọng trong ngành công nghiệp an ninh. Chi phí cao và độ không chắc chắn về ROI cũng được cho là một thách thức chính khác. Các vấn đề khác như “thiếu nhận thức công chúng” và “thiếu tiêu chuẩn hóa và chứng nhận” được chọn bởi 17% đáp viên là những trở ngại chính. Những hiểu biết này chỉ ra cơ hội để giáo dục thị trường, nhằm đơn giản hóa quyết định cho các đại lý kênh trong khi minh bạch trình bày ROI có thể đạt được và lợi ích thực tế.

Tương lai của các phương pháp bền vững trong ngành công nghiệp an ninh

Khi được hỏi về việc áp dụng các phương pháp xanh và giảm carbon trong những năm tới, các phản hồi tổng thể thể hiện triển vọng tích cực, với chỉ 4,7% cho rằng tính bền vững vẫn sẽ không phải là ưu tiên đối với ngành công nghiệp an ninh.

Phần lớn các nhà tham gia khảo sát (22,9%) dự đoán rằng các nhà sản xuất sẽ có thể thu hút được đối tượng khách hàng rộng hơn và nổi bật trên thị trường bằng cách minh bạch trình bày các tính năng, thương hiệu và chứng nhận thân thiện môi trường của họ. Họ cũng dự đoán sẽ chuẩn bị và đáp ứng các quy định nghiêm ngặt hơn của chính phủ trong tương lai gần (22,6%).

Một số khác 22,6% cho rằng tiến bộ công nghệ sẽ làm cho các sản phẩm xanh ít tốn kém hơn, khiến chúng trở nên phổ biến hơn đối với đại chúng. Điều này có thể tạo ra một chu kỳ tự củng cố: Giá cả phải chăng khuyến khích nhiều người sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường hơn, dẫn đến tiết kiệm năng lượng và chi phí nhiều hơn, do đó duy trì chu kỳ bền vững và lợi ích kinh doanh.

Nhấp vào đây để xem nhanh tóm tắt kết quả và đọc thêm phân tích chi tiết về kết quả khảo sát. Để biết thêm thông tin về hoạt động xanh của Hikvision, bao gồm đổi mới công nghệ xanh của họ, phương pháp sản xuất xanh và nỗ lực văn phòng xanh của họ, vui lòng truy cập trang web.