Kế hoạch hành động của State Grid Zhejiang về GDI: Vai trò toàn cầu của Zhejiang Electric

HANGZHOU, Trung Quốc, 27 tháng 9 năm 2023 – Vào ngày 26 tháng 9, Công ty Điện lực Nhà nước Lưới điện Zhejiang chính thức công bố kế hoạch hành động về việc thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI). Việc công bố này diễn ra ngay sau khi Tập đoàn Nhà nước Lưới điện, công ty mẹ của nó, tiết lộ chiến lược GDI riêng của mình. Đáng chú ý, công ty con ở Zhejiang là đơn vị đầu tiên trong danh mục đầu tư của Tập đoàn Nhà nước Lưới điện ban hành một kế hoạch.

Là công ty con hoàn toàn sở hữu của Tập đoàn Nhà nước Lưới điện, Công ty Điện lực Nhà nước Lưới điện Zhejiang luôn nhấn mạnh ưu tiên thiết lập cơ sở hạ tầng điện trước khi một khu vực được phát triển đầy đủ. Cách tiếp cận tích cực này đảm bảo rằng sự phát triển không vượt quá khả năng cung cấp điện. Dẫn đầu trong việc xây dựng một hệ thống điện mới của tỉnh, công ty tích cực thiết lập các chuẩn mực bằng cách đảm bảo cung cấp điện đáng tin cậy, chuyển sang các giải pháp xanh và cắt giảm carbon, và tinh chỉnh môi trường kinh doanh thông qua một loạt các thực hành sáng tạo.

Với việc công bố kế hoạch hành động GDI, Công ty Điện lực Nhà nước Lưới điện Zhejiang trình bày cam kết và chiến lược của mình hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Báo cáo đi sâu vào các thách thức toàn cầu đang gặp phải, từ sự hồi phục kinh tế chậm chạp và các chênh lệch phát triển đến sự phức tạp trong việc chia sẻ thành công phát triển và mối đe dọa luôn hiện hữu của biến đổi khí hậu. Rút kinh nghiệm từ các chiến lược sáng tạo và những nỗ lực tiên phong của Nhà nước Lưới điện tại Zhejiang, báo cáo cung cấp một cách giải thích tinh tế về Sáng kiến Phát triển Toàn cầu. Bằng cách đó, nó cả bổ sung cho cuộc thảo luận toàn cầu về phát triển năng lượng bền vững và đề xuất những hiểu biết lý thuyết và khung hành động thiết thực cho các công ty Trung Quốc bắt đầu triển khai GDI.

Dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, báo cáo sử dụng Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) làm chuẩn mực hướng dẫn. Cân bằng tam giác trách nhiệm chính trị, kinh tế và xã hội, báo cáo xác định bốn trụ cột giá trị chính: phát triển, đổi mới, hòa nhập và bền vững. Nó cung cấp một phân tích toàn diện về các chiến lược, cách tiếp cận đặc trưng và kinh nghiệm đáng chú ý của Công ty Điện lực Nhà nước Lưới điện Zhejiang từ năm 2021 đến năm 2023 trong việc ủng hộ sự phát triển năng lượng hàng đầu trong sự phù hợp với GDI. Tài liệu nhấn mạnh các nỗ lực tiên phong của Công ty Điện lực Nhà nước Lưới điện Zhejiang, làm nổi bật đóng góp của nó cho các nền kinh tế địa phương thông qua tăng trưởng nhờ điện, thúc đẩy phát triển thông qua các đổi mới cải cách, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm để đảm bảo thịnh vượng chung, và thực hiện mối quan hệ cộng sinh với môi trường thông qua các chuyển đổi bền vững.

Trông tới tương lai, Công ty Điện lực Nhà nước Lưới điện Zhejiang sẽ thực thi các chỉ thị chiến lược do Tập đoàn Nhà nước Lưới điện đặt ra, nhấn mạnh vai trò then chốt của nó như một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu. Công ty nhằm đồng bộ hóa chiến lược tăng trưởng của mình với cả khung phát triển quốc gia và quốc tế. Dành sự cam kết mới về mức độ tham gia, nó tìm kiếm chiều rộng, chiều sâu và sức mạnh trong các đóng góp của mình cho sự hợp tác phát triển trên toàn thế giới. Công ty cam kết thực hiện các biện pháp hành động để giúp giải quyết các vấn đề phát triển toàn cầu, ứng phó với các thách thức tổng thể trên trường quốc tế, và ủng hộ một tầm nhìn kinh tế chung cho tương lai.