Hội thảo tại Nam Kinh, Trung Quốc để thúc đẩy phát triển văn hóa của sông Dương Tử

BEIJING, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Một hội thảo về thúc đẩy phát triển văn hóa sông Dương Tử đã được tổ chức vào Thứ Năm tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc.


Chủ đề về “phát huy giá trị thời đại cho văn hóa sông Dương Tử và xây dựng nền văn minh hiện đại của dân tộc Trung Hoa”, hội thảo thu hút các học giả từ khắp cả nước cùng nhau giải thích sự kế thừa văn hóa nghìn năm của sông Dương Tử.

Tại hội thảo, Báo cáo Chỉ số Phát triển Thành phố Văn hóa sông Dương Tử năm 2023 của Trung Quốc và cuốn sách xanh về phát triển văn hóa sông Dương Tử từ năm 2022 đến năm 2023 đã được công bố.

Là thành phố đã từng làm thủ đô của sáu triều đại trong lịch sử Trung Quốc, Nam Kinh là một trong những nơi bắt nguồn của nền văn minh Trung Hoa và sở hữu văn hóa phong phú.

Trong những năm gần đây, Nam Kinh đã nỗ lực bảo tồn, truyền lại và quảng bá văn hóa sông Dương Tử.

Nhờ công nghệ kỹ thuật số, Nam Kinh đã thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật số hơn nữa đối với di sản văn hóa và thiết lập Nền tảng trình diễn số văn hóa sông Dương Tử Nam Kinh và Nền tảng đám mây số Wendu Nam Kinh, nhằm xây dựng thành phố thành điểm mới cho sự phát triển của “trí tuệ kỹ thuật số sông Dương Tử”.

Xem bài gốc tại: https://en.imsilkroad.com/p/337061.html