Hội nghị Hàng năm Diễn đàn Phố Tài chính 2023 khai mạc tại Bắc Kinh

BẮC KINH, ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Chủ đề “Trung Quốc tốt hơn, Thế giới tốt hơn – Nâng cao mở cửa tài chính và hợp tác cho tăng trưởng chung và lợi ích song phương”, Hội nghị Hàng năm Diễn đàn Đường Tài chính 2023 đã khai mạc vào ngày thứ Tư tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc.


Phát biểu tại hội nghị, Yin Li, thư ký Ủy ban Thành phố Bắc Kinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết rằng thị trường tài chính của Trung Quốc với quy mô lớn, tiềm năng đầy đủ, phát triển nhanh chóng và nền tảng vững chắc của nền kinh tế thực đã trở thành một lực lượng then chốt trong việc duy trì ổn định tài chính toàn cầu.

Pan Gongsheng, thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng là người đứng đầu Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) cho biết Trung Quốc sẽ thực tiễn thúc đẩy hợp tác tài chính quốc tế và tích cực tham gia quản trị kinh tế và tài chính toàn cầu, nhấn mạnh rằng nước này sẽ tăng cường quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc thông qua “bước đi cẩn trọng và vững chắc”.

Nền tảng kinh tế Trung Quốc nên vẫn lành mạnh trong dài hạn, khi các động lực mới tiếp tục tích lũy và phát triển kinh tế và tài chính chất lượng cao ngày càng có đà, ông Li Yunze, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia (NFRA) cho biết rằng NFRA sẽ kiên quyết thúc đẩy mở cửa cấp cao ngành tài chính để thu hút nhiều tổ chức tài chính và vốn dài hạn nước ngoài hơn vào thị trường Trung Quốc.

Yi Huiman, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết CSRC sẽ kiên trì mục đích cơ bản phục vụ nền kinh tế thực, tập trung vào năm nhiệm vụ chính là thúc đẩy tài chính khoa học công nghệ, tài chính xanh, tài chính toàn diện, tài chính hưu trí và tài chính số, nhằm tận dụng tốt hơn thị trường vốn làm trung tâm.

Mở cửa và hợp tác sẽ đóng góp xa cho việc thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế được bảo đảm, bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu, ông Agustin Carstens Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) thông qua video liên kết trong hội nghị.

Được đồng tổ chức bởi Chính phủ Thành phố Bắc Kinh, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Cơ quan Thông tấn Tân Hoa và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, Hội nghị năm nay bao gồm tổng cộng 42 hoạt động, chào đón hơn 400 khách mời quan trọng từ hơn 30 quốc gia và khu vực để trao đổi quan điểm về vượt qua thách thức kinh tế toàn cầu thông qua hợp tác tài chính.

Xem liên kết gốc: https://en.imsilkroad.com/p/337060.html