Hội đồng Đăng ký Ung thư Vú Hồng Kông Báo cáo số 15 Họp báo: Chụp quang tuyến vú sàng lọc cứu sống người, tiết kiệm chi phí điều trị

HỒNG KÔNG, 27 tháng 9 năm 2023Hồ sơ Ung thư vú Hồng Kông (HKBCR), do Quỹ Ung thư vú Hồng Kông (HKBCF) điều hành, đã công bố báo cáo nghiên cứu thường niên lần thứ 15 tại một họp báo hôm nay. Báo cáo nhằm mang lại sự hiểu biết tốt hơn về các tác động lâm sàng và kinh tế của các trường hợp ung thư vú bằng hai phương pháp phát hiện khác nhau: tự phát hiện và chụp quang tuyến vú sàng lọc (MMG), điều này rất quan trọng cho việc phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khỏe và hoạch định chính sách ở Hồng Kông.

Nghiên cứu, sử dụng dữ liệu thực tế tại địa phương thu được từ HKBCR, cho thấy chi phí điều trị ung thư vú trung bình cho mỗi bệnh nhân thấp hơn 28,4% với phương pháp phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc so với tự phát hiện. Điều này chủ yếu là do giai đoạn sớm hơn của ung thư vú và điều trị ung thư ít tích cực hơn vào thời điểm chẩn đoán. Việc thực hiện sử dụng chụp quang tuyến vú sàng lọc như một phương pháp phát hiện ung thư vú trong một nhóm 100.000 người bắt đầu tầm soát ung thư từ tuổi 40 đã tiết kiệm 774,6 triệu HK$ về tổng chi phí điều trị trong dài hạn.

Vào năm 2020, 4.956 phụ nữ và 32 nam giới được chẩn đoán mắc ung thư vú và trung bình khoảng 14 phụ nữ chết vì ung thư vú mỗi tuần. Việc sàng lọc ung thư vú bằng chụp quang tuyến vú nên được khuyến khích để khắc phục tình trạng báo động này.

Tiến sĩ Polly CHEUNG, Người sáng lập HKBCF và Đồng Chủ tịch Ủy ban Điều hành HKBCR, HKBCF, nói: “Ung thư vú là ung thư phổ biến nhất ảnh hưởng đến phụ nữ ở Hồng Kông và có tỷ lệ tử vong cao thứ ba trong tất cả các ca tử vong do ung thư ở nữ giới. Các phát hiện trong Báo cáo BCR số 15 phản ánh thói quen sàng lọc ung thư vú không thỏa đáng ở Hồng Kông. Trong số 19.719 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vú giữa năm 2006 và 2018 và được tuyển dụng vào HKBCR, hai phần ba ở độ tuổi từ 40 đến 59, với tuổi trung vị là 52,2. Trong số các bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên, 66,7% chưa bao giờ chụp quang tuyến vú, trong khi chưa đầy một phần tư thường xuyên chụp quang tuyến vú.”

Trong cùng thời kỳ từ năm 2006 đến 2018 được phân tích, phát hiện ung thư vú là 82,3% do tự phát hiện và chỉ 11,1% được phát hiện thông qua sàng lọc MMG. Nhấn mạnh tỷ lệ phát hiện thấp thông qua sàng lọc đang tụt hậu so với xu hướng sàng lọc ung thư vú trên thế giới.

Để hiểu rõ hơn về các hàm ý lâm sàng và tác động kinh tế của phương pháp phát hiện tự phát hiện và chụp quang tuyến vú sàng lọc, Báo cáo bao gồm một nghiên cứu hồi cứu trên 15.144 người tham gia đủ điều kiện từ HKBCR được chẩn đoán trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2018, những người hoặc là các trường hợp tự phát hiện hoặc phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc, và không có dữ liệu bị thiếu về giai đoạn ung thư và phân loại sinh học.

Giai đoạn chẩn đoán sớm hơn đối với ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc

Trong số các người tham gia, 13.502 là các trường hợp ung thư vú tự phát hiện và 1.642 là các trường hợp ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc. Tiến sĩ Lawrence LI, Thành viên Ban Quản lý và Ủy ban Điều hành HKBCR, HKBCF, nhấn mạnh rằng giai đoạn chẩn đoán của ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc thấp hơn so với những ca tự phát hiện. Gần 81,5% các trường hợp ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc được chẩn đoán ở giai đoạn sớm 0 và I, trong khi chỉ khoảng 37% các trường hợp ung thư vú tự phát hiện được chẩn đoán ở hai giai đoạn sớm này.

Một phân tích phụ nhìn vào 6.359 bệnh nhân ung thư vú, với 5.817 trường hợp ung thư vú tự phát hiện và 542 trường hợp ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc. Tiến sĩ Li bổ sung rằng tỷ lệ sống sót chung 10 năm cao hơn ở những bệnh nhân ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc, với tỷ lệ ước tính là 95,7%, so với 88,4% đối với bệnh nhân ung thư vú tự phát hiện.

Chi phí điều trị trung bình thấp hơn đối với các trường hợp được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc

Giáo sư Kelvin TSOI, Thành viên Ủy ban Điều hành HKBCR, HKBCF, giải thích thêm rằng việc hạ giai đoạn ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú vào thời điểm chẩn đoán đã đóng góp đáng kể vào việc giảm chi phí điều trị trung bình (28,4%) cho mỗi bệnh nhân so với ung thư vú tự phát hiện. Dựa trên dữ liệu HKBCR, chi phí điều trị trung bình của mỗi trường hợp ung thư vú được phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc (361.069 HK$) thấp hơn so với ung thư vú tự phát hiện (504.200 HK$).

Báo cáo bao gồm một nghiên cứu mô hình mô phỏng bổ sung. So sánh hai phương pháp phát hiện ung thư vú trong một nhóm 100.000 phụ nữ có nguy cơ trung bình tuổi 40 trong Báo cáo, ước tính có 5.314 trường hợp ung thư vú. Chi phí điều trị tổng thể ước tính trong nhóm mô phỏng là 2.402,1 triệu HK$ với phương pháp tự phát hiện và 1.627,5 triệu HK$ với phương pháp phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc. Nói cách khác, việc thực hiện chụp quang tuyến vú sàng lọc như phương pháp phát hiện đã tiết kiệm 774,6 triệu HK$ trong nhóm về lâu dài.

Phát hiện sớm bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc cứu sống người, tiết kiệm chi phí điều trị

Tham khảo kết quả của nghiên cứu mô hình mô phỏng, Tiến sĩ Eliza Fok, Chủ tịch HKBCF, bổ sung rằng tỷ lệ tử vong 10 năm ước tính từ mô hình là 14,5% với phương pháp tự phát hiện và 8,9% với phương pháp phát hiện bằng chụp quang tuyến vú sàng lọc. Sử dụng chụp quang tuyến vú sàng lọc như một phương pháp phát hiện ung thư vú từ tuổi 40 đã cứu được 27.932 năm sống, trong khi lợi ích giảm xuống còn cứu được 17.723 năm sống khi hoãn việc thực hiện đến tuổi 50. Ngoài việc tiết kiệm chi phí điều trị, Ti