Hiệu quả và an toàn của thử nghiệm SMART được trình bày bởi chuyên gia nổi tiếng thế giới tại TCT 2023

SAN FRANCISCO, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — Vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, Công ty SyMap Medical mời Giáo sư Felix Mahfoud, Phó Chủ tịch Nhóm Làm việc Điều trị Tăng huyết áp Can thiệp của Hiệp hội Huyết áp Châu Âu (ESH) và một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực cắt đứt dây thần kinh thận (RDN) cùng trình bày kết quả thử nghiệm chính 6 tháng của phép đo và cắt đứt dây thần kinh thận chọn lọc (msRDN) từ Nghiên cứu SMART (Đo lường/Cắt đứt chọn lọc dây thần kinh thận để Điều trị tăng huyết áp) tại hội nghị TCT 2023 diễn ra tại San Francisco, California, Mỹ. Có các báo cáo từ Medtronic, Recor và Ablative Solution trong cùng phần này.

Buổi trình bày chung kết quả Nghiên cứu SMART của các nhà điều tra và Felix Mahfoud thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ đáng kể từ khán giả tại hội nghị. Nghiên cứu SMART là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ngẫu nhiên, tiên phong, đa trung tâm, mù đơn phía, có đối chứng kiểm soát để điều tra an toàn và hiệu quả của msRDN ở bệnh nhân tăng huyết áp không kiểm soát nhằm trả lời câu hỏi liệu gánh nặng thuốc chống tăng huyết áp có giảm xuống trong khi huyết áp tĩnh mạch trung ương văn phòng được kiểm soát ở mức mục tiêu (<140mmHg) hay không.

Nghiên cứu SMART tuyển chọn 220 bệnh nhân tăng huyết áp không kiểm soát với tỷ lệ 1:1 vào nhóm msRDN và nhóm Giả trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 2 năm 2022. Nghiên cứu kết hợp hai điểm cốt lõi hiệu quả sau 6 tháng: Tỷ lệ kiểm soát bệnh nhân có huyết áp tĩnh mạch trung ương văn phòng (OSBP) <140mmHg (kết quả không thua kém) và sự thay đổi chỉ số tổng hợp thuốc chống tăng huyết áp (Drug Burden) giữa nhóm điều trị so với nhóm Giả (kết quả vượt trội).

Địa điểm RDN được lựa chọn sau khi chứng minh sự tăng OSBP (> 5mmHg, điểm nóng) bằng kích thích điện trong động mạch thận (RA) sử dụng hệ thống đo lường/cắt đứt thận mới (SyMap Medical Ltd, Suzhou, Trung Quốc). Tại RA trái và RA chính phải, các địa điểm được đánh dấu lần lượt là 8,2 ± 3,0 và 8,0 ± 2,7 và các địa điểm nóng/được cắt đứt là 3,7 ± 1,4 và 4,0 ± 1,6. Sau 6 tháng, Tỷ lệ kiểm soát huyết áp tĩnh mạch trung ương văn phòng tương đương giữa nhóm RDN và nhóm Giả (95,4% so với 92,8%, p = 0,429) và đạt tiêu chuẩn không thua kém -10% (2,69%; 95% CI -4,11%, 9,83%, p <0,001 cho không thua kém); sự thay đổi chỉ số thuốc điều trị đáng kể thấp hơn ở nhóm RDN (4,37 ± 6,65 so với 7,61 ± 10,31, p = 0,010) và vượt trội hơn nhóm Giả (-3,25; 95% CI -5,56, -0,94, p = 0,003), cho thấy bệnh nhân msRDN cần ít thuốc hơn để kiểm soát OSBP <140mmHg. Nghiên cứu cũng đạt các điểm cốt lõi an toàn chính. Kết quả chứng minh tính an toàn và hiệu quả của RDN thận để điều trị tăng huyết áp không kiểm soát thông qua chỉ bốn lần cắt đứt mỗi bên động mạch thận chính.