Giáo dục Không thể Chờ Đợi Công bố Đầu tư mới trị giá 1 triệu USD cho Mạng lưới Liên ngành về Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp

ECW công bố khoản đầu tư mới trị giá 1 triệu USD cho Mạng lưới liên ngành về Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp 

NEW YORK, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Hiện nay trên toàn thế giới, 224 triệu trẻ em gái và trẻ em trai bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, thiên tai do biến đổi khí hậu và di dời buộc phải cần giáo dục chất lượng cấp bách.

Được thành lập vào năm 2000 dựa trên quyền con người về giáo dục, Mạng lưới liên ngành về Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp (INEE) là mạng lưới chuyên nghiệp và do thành viên dẫn dắt bao gồm các bên liên quan và chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp và Xung đột kéo dài.

Được thành lập vào năm 2000 dựa trên quyền con người về giáo dục, Mạng lưới liên ngành về Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp (INEE) là mạng lưới chuyên nghiệp và do thành viên dẫn dắt bao gồm các bên liên quan và chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp và Xung đột kéo dài.

Để tăng tốc độ tác động của các khoản đầu tư của ECW tại hơn 40 quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, ECW ngày hôm nay công bố khoản tài trợ trị giá 1 triệu USD cho Mạng lưới liên ngành về Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp (INEE). Khoản tài trợ này kéo dài 36 tháng sẽ mang lại sự kết hợp giữa các bên liên quan, kiến thức và nguồn lực khác nhau để thông tin chính sách công và chia sẻ những thực hành tốt nhất nhằm mở rộng tác động trên toàn bộ danh mục các chương trình của ECW đã đạt được gần 9 triệu trẻ em. 

“ECW và INEE chia sẻ quan điểm vững chắc rằng học sinh trong bối cảnh khủng hoảng xứng đáng phát triển, không chỉ sống sót. INEE đã đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quyền được hưởng giáo dục chất lượng trong tình huống khẩn cấp và xung đột kéo dài thông qua việc vận động mạnh mẽ, xây dựng tiêu chuẩn và chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực của các chuyên gia. Thông qua sự hợp tác đổi mới này, chúng tôi sẽ tăng cường năng lực ở cấp địa phương để cải thiện chất lượng và tác động của các khoản đầu tư của chúng tôi, hỗ trợ giáo dục toàn diện cho trẻ em ở những nơi khó khăn nhất trên thế giới,” bà Yasmine Sherif, Giám đốc điều hành của ECW, quỹ toàn cầu về giáo dục trong tình huống khẩn cấp và xung đột kéo dài của Liên Hợp Quốc.

Công việc này sẽ khai thác chuyên môn và kinh nghiệm của cộng đồng đa dạng gồm hơn 20.000 thành viên của INEE ở 190 quốc gia, bao gồm cả những người bị ảnh hưởng. INEE là mạng lưới toàn cầu mở của các bên liên quan trong lĩnh vực Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp hợp tác trong khuôn khổ nhân đạo và phát triển để đảm bảo quyền được hưởng giáo dục chất lượng, an toàn và công bằng. Thông qua khoản đầu tư này, INEE sẽ tăng cường và mở rộng các nền tảng kỹ thuật, chương trình và dịch vụ của mình để hỗ trợ ngành nghề tốt hơn, thúc đẩy việc áp dụng, sử dụng rộng rãi Tiêu chuẩn tối thiểu của INEE về Giáo dục, và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của INEE.

“Sự hợp tác giữa INEE và ECW đã kéo dài và bền vững, bao gồm cả việc vận động của các thành viên INEE để thành lập quỹ chuyên trách về giáo dục trong tình huống khẩn cấp. Khi thế giới phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và đa chiều do biến đổi khí hậu, thiên tai, xung đột và bất ổn gia tăng cũng như những cuộc khủng hoảng mới như sức khỏe, bao gồm cả những cuộc khủng hoảng kéo dài lâu hơn ngoài tầm nhìn, sự hợp tác này càng quan trọng hơn bao giờ hết. Khoản đầu tư của ECW là rất quan trọng để hỗ trợ INEE thực hiện sứ mệnh của mình: Đảm bảo quyền được hưởng giáo dục chất lượng, an toàn và phù hợp cho tất cả mọi người sống trong bối cảnh khủng hoảng và xung đột thông qua phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó và phục hồi,” ông Dean Brooks, Giám đốc INEE cho biết.

Khoản tài trợ sẽ đóng góp cho ba kết quả chính. Thứ nhất, khoản đầu tư mới sẽ tăng cường chính sách, cách tiếp cận và tiêu chuẩn toàn cầu và khu vực. Thứ hai, nó cũng hỗ trợ sự phối hợp mạnh mẽ hơn ở cấp toàn cầu và khu vực. Cuối cùng, khoản tài trợ sẽ thúc đẩy việc phân tích, chia sẻ và học hỏi từ dữ liệu và bằng chứng chất lượng.

Với mạng lưới rộng lớn của các bên liên quan của INEE – bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực chính sách, thực hành, học thuật và tài trợ, cũng như thanh thiếu niên, giáo viên, học sinh và những người khác trong cộng đồng bị ảnh hưởng – toàn bộ ngành hưởng lợi từ khoản đầu tư này nhằm mở rộng các nền tảng, chương trình và dịch vụ có giá trị của INEE.

Khi nhu cầu tiếp tục tăng lên, cộng đồng quốc tế cần phải đáp ứng