CPIC Trình bày Thành tựu Mới nhất tại Lễ hội Khách hàng Khu vực Vịnh Đại và Thúc đẩy Phát triển Bền vững về Giá trị

HONG KONG, Ngày 6 tháng 11 năm 2023 — Khu vực đại vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (gọi tắt là “Khu vực đại vịnh”) có lợi thế địa lý đáng kể, tập trung các yếu tố đổi mới và nền tảng hợp tác vững chắc, đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế quốc gia. Trong quá trình phục vụ xây dựng Khu vực đại vịnh, vốn bảo hiểm đã đóng vai trò không thể thiếu như một lực đẩy quan trọng.

Vào ngày 31 tháng 10, với chủ đề “Hãy để tương lai của Khu vực đại vịnh theo như ý muốn của bạn”, hội nghị Liên hoan Khách hàng Khu vực đại vịnh 2023 của CPIC đã thành công diễn ra tại Quảng Châu. Tại hội nghị, các tổ chức của CPIC P/C, CPIC Life và CPIC Health ở Khu vực đại vịnh, là các công ty con của CPIC, đã chia sẻ những thành tựu mới nhất trong dịch vụ bảo hiểm của mình với khách hàng tại Khu vực đại vịnh, giúp “Dịch vụ CPIC” sâu rễ tại Quảng Đông và tạo dựng thương hiệu Dịch vụ CPIC có đặc trưng của Khu vực đại vịnh.

Hội nhập đầy đủ vào sự phát triển của Khu vực đại vịnh với sự tiến bộ đồng bộ ở cả phía tài sản và phía nợ

Trong những năm gần đây, CPIC, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Trung Quốc, luôn cam kết thực hiện kế hoạch xây dựng Khu vực đại vịnh của quốc gia từ góc độ cao, khởi đầu cao và tiêu chuẩn cao, tích cực thực hiện chiến lược quốc gia từ nhiều khía cạnh khác nhau, thúc đẩy đổi mới và phát triển ngành bảo hiểm tại Khu vực đại vịnh.

Về phía tài sản, CPIC đã cung cấp dịch vụ đầu tư và tài chính cho Khu công nghệ khoa học Hải Ninh và các nền tảng mang tính chiến lược khác, đầu tư chiến lược vào New Frontier và giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp của United Family Healthcare. CPIC Homes được thành lập tại Khu vực đại vịnh, sẽ cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Về phía nợ, CPIC đã hợp tác toàn diện và sâu rộng với tỉnh Quảng Đông bao gồm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi và bảo hiểm thảm họa, thực hiện dịch vụ “Xe Hồng Kông và Ma Cao lên phía Bắc” và giới thiệu sản phẩm dịch vụ liên vùng liên quan đến sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi cho Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao. CPIC cũng đem kỹ thuật chuyên môn của mình đến các lĩnh vực, cam kết phát triển “Vùng nuôi trồng thủy sản”, và bảo vệ hoàn toàn kho lương thực biển tại Khu vực đại vịnh thông qua xây dựng nền tảng thông minh cho sản phẩm thủy sản, đóng góp vào việc đẩy nhanh xây dựng nước nông nghiệp mạnh.

Ngoài ra, CPIC còn thành lập Liên minh Xây dựng Đảng và Dịch vụ Tài chính cho Doanh nghiệp Nhà nước Khu vực đại vịnh Thượng Hải và Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ Khu vực đại vịnh tại Khu vực đại vịnh, tăng cường trao quyền công nghệ và luôn cam kết cung cấp dịch vụ tài chính cho nền kinh tế thực, nhằm cùng tồn tại và cùng phát triển với sự xây dựng của Khu vực đại vịnh, đẩy nhanh phát triển chất lượng cao của Khu vực đại vịnh.

Là người ủng hộ lâu năm của ngành bảo hiểm, hướng đến nhu cầu khách hàng

Kể từ khi thành lập, CPIC luôn sâu nương vào gene trách nhiệm và luôn giữ vững triết lý kinh doanh hướng đến khách hàng. Từ tập trung vào cá nhân đến Khu vực đại vịnh, CPIC luôn cộng hưởng với sự phát triển của Khu vực đại vịnh, cam kết cung cấp cho khách hàng tại Khu vực đại vịnh dịch vụ tổng hợp một cửa và trải nghiệm dịch vụ ưu việt nhất quán, thực hiện sự hội nhập của dịch vụ khách hàng VIP cho bảo hiểm tài sản, nhân thọ và sức khỏe tại Khu vực.

Để phục vụ phát triển xã hội và xây dựng kinh tế của Khu vực đại vịnh, CPIC đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Chính phủ nhân dân tỉnh Quảng Đông nhằm cùng thúc đẩy xây dựng Khu vực đại vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao. Theo ưu tiên cao của Chính phủ tỉnh Quảng Đông, Công ty đã mua tòa nhà trụ sở Khu vực đại vịnh tại khu CBD cốt lõi của quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu nhằm phối hợp triển khai và phát triển kinh doanh tại Khu vực đại vịnh.

Ngoài ra, CPIC cũng đã giới thiệu “Dịch vụ CPIC” đến một số lĩnh vực then chốt của quản lý đô thị như an ninh công cộng, an toàn xây dựng, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông, và đã giới thiệu mô hình dịch vụ “Văn phòng Gia đình Quốc tế” kể từ năm 2022, khẳng định cam kết “Bảo vệ Cuộc sống Tốt Đẹp Hơn của Mọi Người”.

Cùng với sự phục hồi chung của nền kinh tế quốc gia, CPIC sẽ tiếp tục tập trung vào chủ đề phát triển chất lượng cao, tạo ra tổ chức sáng tạo giá trị và mô hình hóa hướng đến khách hàng động lực nhất, liên tục hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi “Hành trình Dài” lên tầm cao mới, xây dựng hình ảnh thương hiệu “Trách nhiệm, Thông minh và Quan tâm” của Dịch vụ CPIC, phục vụ toàn diện chiến lược quốc gia, nền kinh tế thực và đời sống nhân dân.