CCTV+: Say mê Jiangxi – Tôn trọng nghi lễ

BEIJING, Ngày 3 tháng 11 năm 2023 — Con hổ đồng đuôi kép, trang trí với con chim đang đậu trên lưng, là con hổ bằng đồng thời kỳ Tiền Tần lớn nhất còn tồn tại và là duy nhất loại hình này trong số nhiều đồ đồng từ thời nhà Thương và nhà Chu. Hiện vật này, được khai quật cùng với những di tích văn hóa khác từ lăng mộ thời nhà Thương tại Đại Dương Châu, Thị, đã bác bỏ quan niệm rằng khu vực phía nam dòng sông Dương Tử là “hậu phương man tộc” trong thời nhà Thương và nhà Chu và đẩy lùi thời điểm xuất hiện nền văn minh ở khu vực nam Dương Tử lên sớm hơn 1.700 năm.