Bình chứa khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất Trung Quốc 270.000 mét khối đã đi vào hoạt động

QINGDAO, Trung Quốc, Ngày 3 tháng 11 năm 2023 — Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (HKG: 0386, “Sinopec”) chính thức đưa vào vận hành bình chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất Trung Quốc với dung tích 270.000 mét khối tại Trạm tiếp nhận LNG Qingdao của mình vào ngày 2 tháng 11. Bình chứa này sẽ tăng thêm 165 triệu mét khối dung tích lưu trữ để đáp ứng nhu cầu khí cho 2,16 triệu hộ gia đình trong vòng năm tháng trong mùa đông, góp phần tăng cường và đảm bảo cung cấp khí tự nhiên ở Bắc Trung Quốc.

China’s Largest LNG Storage Tank of 270,000 Cubic Meters Now in Operation.
China’s Largest LNG Storage Tank of 270,000 Cubic Meters Now in Operation.

Bình chứa LNG khổng lồ 270.000 mét khối này được Sinopec thiết kế, phát triển và xây dựng độc lập, có đường kính 100,6 mét và chiều cao 55 mét, là dự án then chốt trong giai đoạn III của Trạm tiếp nhận LNG Qingdao của Sinopec. Bình chứa 270.000 mét khối áp dụng 17 công nghệ có bằng sáng chế với quyền sở hữu trí tuệ độc lập, cấu trúc chính hoàn thành trong vòng chỉ 18 tháng và đưa vào vận hành toàn diện trong 27 tháng.

Trong quá trình xây dựng, Sinopec đã địa phương hóa việc áp dụng hơn 20 thiết bị cốt lõi, đáng kể giảm chi phí mua sắm và nâng cao mức độ địa phương hóa bình chứa lên 95%, mức cao nhất tại Trung Quốc.

Cũng trong ngày hôm đó, Trạm tiếp nhận LNG Tianjin của Sinopec hoàn thành giai đoạn II xây dựng với ba bình chứa dung tích 220.000 mét khối đưa vào vận hành toàn diện, tăng thêm hơn 400 triệu mét khối dung tích lưu trữ khí tự nhiên để đưa tổng dung tích lưu trữ của trạm Tianjin lên 1,08 tỷ mét khối, lớn nhất tại Trung Quốc. Hai trạm tiếp nhận LNG của Sinopec tại Qingdao và Tianjin với lần lượt bảy và chín bình chứa có tổng dung tích lưu trữ là 1,68 tỷ mét khối, tiếp tục đảm bảo nguồn cung trong mùa đông.

Sinopec tiếp tục mở rộng dung tích lưu trữ khí tự nhiên theo kế hoạch chiến lược bao quát toàn bộ sản xuất, cung ứng, lưu trữ và tiêu thụ, hiện tập đoàn có khoảng 5 tỷ mét khối dung tích lưu trữ LNG. Sinopec đã xây dựng 12 kho lưu trữ khí tự nhiên bao gồm cụm Zhongyuan, Jintan, Wen 96 và Jianghan Yanxue, đồng thời mở rộng trạm tiếp nhận LNG tại Tianjin và Qingdao.

Nhìn về tương lai, Sinopec hướng tới xây dựng thêm kho lưu trữ khí tự nhiên và trạm tiếp nhận LNG tại Trung Quốc nhằm tiếp tục tăng cường năng lực lưu trữ và điều chỉnh tiêu thụ đỉnh khí tự nhiên, mở rộng dung tích lưu trữ LNG trong kế hoạch 5 năm tới.