Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang (SNUBH) Đạt Chứng nhận Danh giá GHA, Củng cố Vị thế là Điểm đến Y tế Du lịch Toàn cầu Hàng đầu

PALM BEACH GARDENS, Fla., Nov. 8, 2023 — Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang (SNUBH), một trong những tổ chức chăm sóc sức khỏe uy tín nhất của Hàn Quốc, rất vui mừng thông báo rằng nó đã đạt được một nhiệm kỳ xuất sắc thứ hai từ Global Healthcare Accreditation (GHA). Thành tích đáng chú ý này nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của SNUBH trong việc duy trì các tiêu chuẩn chăm sóc y tế cao nhất, đảm bảo một hành trình ngoại trú xuất sắc cho bệnh nhân du lịch y tế từ tương tác đầu tiên cho đến kết quả lâm sàng và chăm sóc sau điều trị xuất sắc.Lãnh đạo thông qua đổi mới

Tại trung tâm của hành trình của SNUBH là cam kết với đổi mới. Tận dụng công nghệ tiên tiến nhất, bệnh viện đã tạo ra một môi trường chăm sóc sức khỏe thông minh ưu tiên an toàn bệnh nhân và tiện ích. Ví dụ, SNUBH đã giới thiệu một hệ thống tư vấn trực tuyến thúc đẩy tương tác trơn tru giữa bác sĩ, bệnh nhân nội trú và người giám hộ của họ. Bước đổi mới này chỉ là một ví dụ về cam kết liên tục của SNUBH nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm bệnh nhân tổng thể thông qua cổng thông tin bệnh nhân toàn diện.

Tâm điểm của chăm sóc tập trung vào bệnh nhân

Đội ngũ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế (IHC) của SNUBH đứng đầu về sự hài lòng của bệnh nhân, làm việc không mệt mỏi để đảm bảo một hành trình chăm sóc du lịch y tế trơn tru. Cam kết này được thể hiện qua các cuộc họp hàng ngày, nơi xem xét toàn diện hồ sơ y tế, tình trạng và kế hoạch điều trị của mỗi bệnh nhân. Ngoài ra, đội ngũ cũng xem xét các yêu cầu và ưu tiên đặc biệt, bao gồm ngôn ngữ và nền văn hóa. Những hiểu biết quý báu này sau đó được chia sẻ với toàn thể nhân viên, thúc đẩy các cuộc thảo luận hợp tác nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm bệnh nhân.

Chứng nhận GHA – Dấu hiệu của niềm tin và chất lượng

GHA được công nhận trên toàn cầu là nhà lãnh đạo trong ngành du lịch y tế và du lịch chăm sóc sức khỏe, với tiêu chuẩn v.5.0 và v.4.1 được chứng nhận bởi ISQua EEA. Những tiêu chuẩn này đã được phát triển thông qua tư vấn với các chuyên gia toàn cầu đầu ngành, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công ty bảo hiểm và nhà tuyển dụng. Chứng nhận GHA phục vụ như một biểu tượng của niềm tin và chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cho bệnh nhân, chính phủ, công ty bảo hiểm và các bên liên quan khác rằng các tổ chức được GHA chứng nhận cam kết tuân thủ các quy trình và chính sách nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân du lịch y tế đồng thời nâng cao trải nghiệm của họ trong từng giai đoạn của hành trình.

Cam kết với sự xuất sắc và chuyển đổi

Bác sĩ Choi Sung Hee, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế, nhấn mạnh sự cống hiến của SNUBH trong việc đặt ra các tiêu chuẩn mới và dẫn đường cho người khác. “Cam kết của chúng tôi đối với chất lượng và chăm sóc tập trung vào bệnh nhân, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, thiết lập SNUBH là một lực lượng tích cực trong ngành du lịch y tế ở Hàn Quốc. Việc đạt được Chứng nhận GHA lần thứ hai là nguồn tự hào to lớn, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao trải nghiệm và kết quả bệnh nhân cho cả bệnh nhân trong và ngoài nước.”

Thúc đẩy chất lượng chăm sóc sức khỏe và an toàn

GHA dành trọn tâm huyết cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và an toàn trong ngành công nghiệp du lịch y tế. Thông qua chứng nhận, chứng nhận chất lượng, đào tạo, dịch vụ tư vấn và phát triển, GHA thúc đẩy minh bạch, chăm sóc tập trung vào bệnh nhân và cải tiến liên tục. Quá trình chứng nhận của GHA giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thu hút và phục vụ bệnh nhân du lịch y tế, cuối cùng nâng cao kết quả lâm sàng, sự hài lòng của bệnh nhân và hiệu suất kinh doanh của tổ chức.

Bà René-Marie Stephano, Giám đốc điều hành GHA, nhấn mạnh vai trò chuyển đổi của chứng nhận GHA, cho biết: “Chứng nhận bởi GHA phục vụ như một biểu tượng của niềm tin và chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cho bệnh nhân, chính phủ, công ty bảo hiểm, đơn vị điều phối và các bên liên quan khác rằng bệnh viện, như SNUBH, được GHA chứng nhận cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân cao nhất và kết quả lâm sàng thành công. Chúng tôi chúc mừng SNUBH đạt được vinh dự này.”

Nâng cao nhận thức thị trường

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chứng nhận GHA trong việc nâng cao an toàn và trải nghiệm bệnh nhân, Global Healthcare Accreditation đã khởi xướng một chiến dịch tiếp thị đa ngôn ngữ toàn diện cho người tiêu dùng và khách hàng, có sẵn bằng tiếng Anh, Ả Rập, Nga