ATRenew sẽ Công bố Kết quả Tài chính Quý 3 năm 2023 vào ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI, Ngày 8 tháng 11 năm 2023 — ATRenew Inc. (“ATRenew” hoặc “Công ty”) (NYSE: RERE), một nền tảng công nghệ dẫn đầu về giao dịch và dịch vụ điện tử tiêu dùng đã qua sử dụng tại Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng Công ty dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2023 trước thị trường Mỹ vào sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Ban lãnh đạo Công ty sẽ tổ chức cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào lúc 07:00 giờ sáng giờ Đông Nam (20:00 giờ Bắc Kinh cùng ngày) để thảo luận về kết quả tài chính. Người nghe có thể gọi vào số điện thoại sau:

Quốc tế:

1-412-317-6061

Miễn phí tại Hoa Kỳ:

1-888-317-6003

Miễn phí tại Trung Quốc:

4001-206115

Miễn phí tại Hồng Kông:

800-963976

Mã truy cập:

2731308

Bản ghi âm sẽ có thể truy cập được cho đến ngày 29 tháng 11 bằng cách gọi các số sau:

Quốc tế:

1-412-317-0088

Miễn phí tại Hoa Kỳ:

1-877-344-7529

Mã truy cập bản ghi âm:

3634904

Buổi webcast trực tiếp và lưu trữ của cuộc hội thảo cũng có thể truy cập tại trang thông tin đầu tư của Công ty tại https://ir.atrenew.com.

Về ATRenew Inc.

Trụ sở chính đặt tại Thượng Hải, ATRenew Inc. vận hành một nền tảng công nghệ dẫn đầu về giao dịch và dịch vụ điện tử tiêu dùng đã qua sử dụng tại Trung Quốc dưới thương hiệu ATRenew. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, ATRenew luôn hướng tới mục tiêu cho tất cả các sản phẩm đã qua sử dụng được tái sử dụng, giải quyết tác động môi trường của điện tử tiêu dùng đã qua sử dụng bằng cách thúc đẩy các dịch vụ tái chế và đổi trả, phân phối thiết bị kéo dài vòng đời sử dụng. Nền tảng mở của ATRenew tích hợp khả năng C2B, B2B và B2C. Nhờ bao quát toàn diện chuỗi giá trị và công nghệ đánh giá, phân loại và giá cả độc quyền, ATRenew đặt tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đã qua sử dụng tại Trung Quốc. ATRenew tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Phát triển Bền vững và tuân thủ cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc của tổ chức này đối với kinh doanh có trách nhiệm.

Tuyên bố an toàn

Tuyên bố trong bản tin này có thể chứa các “tuyên bố tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tương lai này có thể được phân biệt bằng ngôn ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “tin tưởng”, “định”, “kế hoạch”, “tin”, “ước tính”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Ngoài ra, các tuyên bố trong bản tin này, bao gồm các tuyên bố trong cuộc họp báo và các tài liệu đăng ký gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), báo cáo thường niên gửi cổ đông, thông cáo báo chí và các tuyên bố miệng của lãnh đạo, giám đốc hoặc nhân viên với bên thứ ba, đều chứa các tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và biến động. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác với dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố được đề cập trong các tài liệu đăng ký của ATRenew gửi SEC. Ngoài ra, thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ áp dụng kể từ ngày công bố.

Liên hệ đầu tư

Tại Trung Quốc:
ATRenew Inc.
Phòng Quan hệ Đầu tư
Email: ir@atrenew.com 

Tại Hoa Kỳ:
ICR LLC.
Email: atrenew@icrinc.com
Điện thoại: +1-212-537-0461